Stillingsopslag:

Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa Sogn

Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: den 1. februar 2021.

Organist - til Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa Sogn 

Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt tre organister, og sognet har pigekor, børnekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også www.aabenraasogn.dk 

Sct. Jørgens Kirke er Sognets ”lille” kirke, men med et rigt kirke, kultur og musikliv. Der er knyttet to præster til kirken.

Der er ved kirken et særdeles velfungerende pigekor, som holder ugentlige prøver og som medvirker ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, og der er herudover et rigt musik og koncertliv. 

Kirkens orgel er et nyere velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 2015 med 16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. 

Organisten løser følgende opgaver:

 • Spiller ved højmesser og gudstjenester samt ved kirkelige handlinger.
 • Leder og udvikler pigekoret herunder planlægge koncertrejeser med koret.
 • Leder Korforskolen.
 • Leder og planlægge musikgudstjenester i samarbejde med kirkens præster.
 • Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
 • Deltager ved sangaftener, foredragsaftener og ved andre kirkelige aktiviteter.
 • Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker. 

Vores forventninger til organisten:

 • Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
 • Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
 • Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepertoire.
 • Velkvalificeret inden for rytmisk musik samt evne og lyst til at bringe rytmisk musik i spil i såvel korarbejdet som i kirkens musikliv i øvrigt.
 • Indstillet på samarbejde med de øvrige organister i sognet. 

Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen,
tlf. 51 51 85 54, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfrist: d. 1. februar 2021.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i Sct. Jørgens Kirke d. 9. og 10. og februar 2021

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.