Stillingsopslag:

Kapernaumskirken

Kapernaumskirken
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfristen: 14. september 2020

 

En stilling som organist på fuld tid ved Kapernaumskirken i Brønshøj-Husum Provsti, Københavns Stift er ledig med henblik på fastansættelse pr. 1. november 2020. 

Kapernaumskirken har gennem de seneste to år gennemgået en omfattende forandringsproces, hvor der dels er ansat ny præst, dels har kirken gennemgået en omfattende renovering, og endelig er man i gang med en række initiativer, som skal placere kirken som et naturligt samlingspunkt i lokalområdet, der er stærkt præget af mange unge mennesker og små børn, men også har aktiviteter for kirkens trofaste ældre kirkegængere.  

Vi kan nævne, at vort orgel er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v/ Troels Krohn, indviet i 1968 og havde på det tidspunkt 12 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. I forbindelse med kirkens 100-års jubilæum i 1995 blev orglet ombygget og udvidet med et rygpositiv. Der er indhentet tilbud på en renovering af orglet, og den renovering går i gang i begyndelsen af 2021. 

Kirken har desuden et nyere flygel af mærket Essex (som Steinway jo står bag), samt et elektrisk klaver af mærket Roland model F-110. 

Kirken har en meget fin akustik, og bliver bl.a. brugt af Sankt Pauls Kammerkor som øvested. 

Vi søger en organist med relevant uddannelsesmæssig baggrund, som har lyst til at indgå i et aktivt samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige medarbejdere, og vi er meget villige til at lade den nye organist sætte sit personlige præg på udviklingen, musisk såvel som aktivitetsmæssigt. 

Vedkommende vil få ansvar for en række koncertarrangementer. Desuden forestiller vi os, at der også kan blive tale om at starte korarbejde for de helt små. 

Vi har et meget dygtigt kor (S.A.T.B.), og organisten skal derfor kunne praktisere korledelse på højt plan. 

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkens-personale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23,609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020 

Har ovenstående din interesse ser vi frem til din motiverede ansøgning bilagt CV og eventuelle eksamenspapirer.  

Ansøgningfristen er 14. september 2020

Der arrangeres prøvespilning og prøve i korledelse i uge 39 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Mogens Havnsøe Petersen på 2814 9041 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Mogens Havnsøe Petersen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.