Stillingsopslag:

Jægersborg Kirke

Jægersborg Kirke
Stillingsoplysning: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 3. august 2020 kl. 12

 

En fuldtidsstilling som organist ved Jægersborg Kirke er ledig til besættelse snarest mulig. 

Vi søger en organist med gode og veldokumenterede faglige kvalifikationer, der kan fastholde og udvikle kirkens høje musikalske niveau og vil indgå i et godt og aktivt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og menighedsråd. 

Jægersborg sogn og kirke 

Jægersborg sogn har ca. 7.900 indbyggere, hvoraf godt 5.500 er medlem af den danske folkekirke (pr. 1. januar 2019). Sognet ligger i Gentofte kommune, der hører under Gentofte provsti og Helsingør stift. 

Jægersborg Kirke er en aktiv kirke med mange arrangementer og aktiviteter, og vi har tilknyttet to præster, en kordegn, en organist, en kirketjener, en kommunikationsmedarbejder og fem korsangere. 

Kirkens orgel er bygget af Marcussen & Søn 1944, 25 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Senest er orglet beskrevet i bogen "Om levende blev hvert træ i skov - et portræt af Jægersborg Kirkes orgel" (2019, Slotsforlaget). Derudover besidder kirken et kisteorgel fra P. G. Andersen & Bruhn 2004 på 3 1/2 stemme samt et cembalo, der er bygget af Mathias Kramer 2013, et manual med to 8-fødder og lut, efter Zell. 

Organistens kerneopgaver 

 • Musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer.
 • Ledelse af kirkens professionelle kor, der synger til højmesser og andre kirkelige handlinger – koret består af 5 medlemmer (SSATB), hvor de fleste er konservatorieuddannede.
 • Arrangere koncerter – hidtil i størrelsesordenen 10-12 om året.
 • Akkompagnerer til børnekorprøver en gang om ugen samt når korene optræder i Jægersborg Kirke – kirken indgår i et stort korsamarbejde med Gentofte og Ordrup kirker, Det danske børne- junior- og pigekor (overordnet ledet af Pia Boysen).
 • Medvirke ved konfirmandandagter to gange om ugen.
 • Deltagelse i personalemøde en gang om ugen. 

Forventninger til den nye organist 

 • Højt fagligt niveau inden for både liturgisk spil og koncertspil.
 • Velfunderet i den klassiske musikalske tradition og åben overfor nyere kirkemusik.
 • Erfaring med korledelse samt at planlægge og administrere koncerter.
 • Lyst og evner til at videreudvikle kirkens musikliv i sognet.
 • Gode samarbejdsevner og aktivt bidrage til arbejdsfællesskabet med kolleger og menighedsråd.
 • Fungere som koordinator for kirkekoret.
 • Føre tilsyn med kirkens instrumenter.


Ved siden af orglet er der et mindre korlokale, der både benyttes til prøver og fungerer som organistens kontor. 

Vilkår 

Ansættelse sker ved Jægersborg Kirke menighedsråd, Søndersøvej 5, 2820 Gentofte.  

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 314.687 kr. – 383.453 kr. årligt (nutidskroner). 

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.  

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 303.654 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 319.037 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr.

Menighedsrådet vil indhente børneattest og referencer ved ansættelse. 

Ansøgning og samtale
Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til sognepræst Kenneth Knigge på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 31 66 16 69 (indtil den 3/7), sognepræst Lea Skovsgaard på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 26 82 46 93 (fra den 29/6), tidligere organist Mads Damlund på 28 89 11 38 samt formand for menighedsrådet Thomas Krantz på 21 73 31 40. 

Ansøgningen og relevante bilag sendes til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 3. august 2020 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler og prøvespil vil finde sted fra den 24. august 2020.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.