Stillingsopslag:

Grøndalslund kirke, årsvikar

Grøndalslund kirke, årsvikar
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 1. juni 2020

 

Organist søges til årsvikariat ved Grøndalslund Kirke i Rødovre kommune.

Da vores dygtige organist har fået mulighed for en spændende opgave i udlandet søger vi en årsvikar fra 01.09.2020 – 31.08.2021.

Vi søger en person, som vil indgå i fællesskabet og samarbejdet mellem ansatte, præster, frivillige og menighedsrådet omkring kirken.

Vi er et forstadssogn med en medlemsprocent på ca. 70, en god og stabil kirkegang, ca. 3 kirkelige handlinger pr. uge, et godt børne- og familiearbejde og et stabilt ældrearbejde. Ca. 4 gange pr. år arrangerer organisten koncerter.

I vores sogn synger vi et meget varieret repertoire, og vi forventer at du også er hjemme i det rytmiske repertoire. Nogle af vores gudstjenester, f.eks. ”spaghettigudstjenester”, foregår fra flyglet.   
Endvidere forventer vi at du har interesse i kirkens liv.

Du vil komme til at arbejde i tæt samspil med kirkens øvrige ansatte og præster, og vi forventer, at du lejlighedsvis indgår i arbejdet med minikonfirmander og konfirmander, at du afholder sangformiddag for sognets ældre én gang pr. måned og deltager i andre aktiviteter og arrangementer efter aftale. 


Orgelet er fremstillet af Th. Frobenius i 1953 og har 11 stemmer. Der er to manualer og pedal. Derudover har kirken to flygler: Et Estonia koncertflygel i kirkerummet og et Yamaha flygel i sognegården.


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom. I praksis sker det ca. et par gange om året.

For nærmere oplysninger om stillingen henviser vi til vores hjemmeside www.groendalslundkirke.dk, hvor du kan læse mere om, hvem vi er og hvad vi har af aktiviteter og arrangementer.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Rådighedstillæg i henhold til overenskomsten se www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.04.2020.

Stillingen er på fuld tid.

Der er tre måneders prøvetid og stillingen er et årsvikariat. Der indhentes børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte en af præsterne: Martin Holt Jensen 2310 7228, Louise Marinus Mouritzen 2120 3352, organist Rune Skov Thomassen 4141 0355, eller menighedsrådets kontaktperson Anette Munk 2427 7072

Har du lyst til at arbejde med gode kolleger i et godt arbejdsmiljø, og har ovenstående vakt din interesse, skal vi have din ansøgning senest d. 01.06.2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio juni 2020.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.