Stillingsopslag:

Fredens-Nazaret Kirker

Fredens-Nazaret Kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfristen: søndag d. 24/5 kl. 12.00.

Fredens-Nazaret kirker på Østerbro søger en organist med tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en bredt funderet organist til en aktiv og velsyngende menighed med stor gudstjenestedeltagelse. 

Kerneopgaver i stillingen er: 

 • Musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer
 • Planlægning af musikgudstjenester, koncerter, sangeftermiddage, mv.
 • Samarbejde med rytmisk kirkemusiker om bl.a. minikor
 • Samarbejde med eksterne musikere og kor ved højtiderne
 • Egne forslag til nye musikalske tiltag i sogn og kirke – i samarbejde med menighedsrådet

 

Vi søger en medarbejder der:

 • spiller orgel på et højt fagligt niveau, men også mestrer det rytmiske klaverspil
 • kan understøtte menighedens salmesang og gudstjenestens liturgiske forløb
 • har erfaring med andre genrer end den klassiske
 • har erfaring med kirkens liturgi og ønsker at indgå i samarbejdet omkring gudstjenesterne med kirkens gudstjenesteteam (præster, kirkemusiker og organist).
 • tager aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrager til arbejdsfællesskabet med kolleger og menighedsråd 

 

Vi tilbyder:

 • en selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe
 • et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitions-niveau
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et velfungerende samarbejde med menighedsråd og ansatte
 • løn efter kvalifikationer

 

De fleste af kirkernes arrangementer og gudstjenester finder sted i Nazaret Kirke.

Nazaret Kirkes orgel: Starup fra 1904, 2 manualer og pedal, 18 stemmer, mekanisk traktur.

Fredens Kirkes orgel: Starup fra 1900, 2 manualer og pedal, 22 stemmer, pneumatisk traktur. 

Der forefindes desuden et Steinway-flygel i kirkerummet i Nazaret samt klaver eller flygel i alle menighedslokaler.

 

Ansættelse sker ved Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd beliggende Ryesgade 105, 2100 København Ø. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. 

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/36.321,03 kr. (nutidskroner). 

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Ole Christensen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. /42 48 92 81 eller tidl. organist Anders Forsberg Svendsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 22 42 01 41. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den søndag d. 24/5 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 24 og 25. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer. 

 

Fredens-Nazaret Kirker ligger mellem Fælledparken og søerne. Vi er en kirke, som har det formål at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Vi har et aktivt menighedsliv med mange mennesker i alle aldre, særligt unge og børnefamilier. Vi er kirke for lokalområdet og for dem, der synes om vores måde at være kirke på. Menigheden har et vidtfavnende arbejde med ca. 100 frivillige medarbejdere og 10 ansatte. Du kan læse mere om vores menighed, fremtidsscenarie og værdier på www.fredensognazaret.dk.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.