Stillingsopslag:

Odder kirke

Odder Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 19 timer
Ansøgningsfristen: søndag den 16. februar kl. 12

Organist søges  

      

Musik i Odder Sognekirke skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i Odder sogn (hellere få forskellige relevante tilbud end mange ens). Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet

Ovenstående er den musiske profil for Odder Sognekirke og inden for denne ramme søges pr. 1. april 2020 en organist 19 timer pr. uge, som sammen med kirkens fuldtidsorganist kan varetage organisternes opgaver. 

Organisternes hovedopgaver:

 • Tjenester i kirken
  • Højmesser
  • Kirkelige handlinger
  • Særlige gudstjenester (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Alle Helgen, øvrige gudstjenester) 
 • Tjenester andetsteds
  • Kapel, plejehjem, udendørs 
 • Korledelse
  • Børnekor (ledes af kirkens fuldtidsorganist)
  • Ungdomskor (ledes af kirkens fuldtidsorganist)
  • Kantori – som deltager i højmesser, kirkelige handlinger og musikgudstjenester på frivillig basis samt arrangerer egne koncerter
  • Ønske om etablering af professionelt søndagskor med to gange søndagskor pr. måned
  • Mulighed for at arbejde med kirkens gospelkor, hvis interesse og kompetencer er til stede

 • Andre aktiviteter
  • Konfirmand-andagter og andet konfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens præster
  • Minikonfirmand-andagter og andet minikonfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens kirke- og kulturmedarbejder
  • Morgensang
  • Babysalmesang
  • Musik ved sogneaftener
  • Sangeftermiddage/-aftener 
 • Kirkens musikliv-pulje
  • Som et nyt tiltag har kirkens menighedsråd besluttet at etablere en pulje med i alt 475 organisttimer årligt til brug for udvikling af kirkens musikliv. Planlægning og evaluering foregår i gudstjenesteudvalget, som begge kirkens organister er medlemmer af. 

Vi forventer, at du: 

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 • kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster
 • har kompetencer og lyst til korledelse, både for frivilligt og professionelt kor
 • kan lide at skabe musik for og med børn
 • har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året
 • har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

Vi kan tilbyde:

 • et spændende job med forskelligartede opgaver
 • dygtige og engagerede kolleger
 • et engageret og professionelt menighedsråd
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere 

Instrumenter: 

 • Kirkens orgel er bygget i 1994 af Th. Frobenius & Sønner og har 18 stemmer + 6 transmissioner
 • I kirken er desuden et klokkespil fra Petit & Fritsen med 25 klokker og automatisk spil
 • I kirkecentret er et ældre Hornung & Møller-flygel, som planlægges udskiftet inden for få år
 • I kapellet er et nyt el-klaver

 

Vi er åbne over for forskellige musikfaglige baggrunde og opfordrer alle interesserede organister til at søge stillingen.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK-tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK-tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. 

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 2872 3619.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest søndag den 16. februar kl. 12.00 på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Ansøgningen mærkes ”organist” i mailens emnefelt.

Der planlægges prøvespil og samtaler mandag den 24. februar. De udvalgte får direkte besked.

Odder sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 13.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.700 er medlemmer af folkekirken.

Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et kapel og et kirkecenter.

Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat en koordinator og kordegn, en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, tre kirketjenere, to organister og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og fem gartnere.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.