Stillingsopslag:

Sankt Povls Kirke, Korsør

Sankt Povls Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: onsdag 13. november 2019 kl. 12

Vil du spille sammen med os i Sankt Povls Kirke?

Stillingen som organist ved Sankt Povls Kirke er ledig pr. 1. december 2019 og ønskes besat snarest derefter. Vi søger en organist, der vil være en del af en meget aktiv kirke med mange forskelligartede kirkelige og kulturelle arrangementer. Ud over højmesse hver søndag og på helligdage gennemføres der gudstjenester på det nærtliggende plejehjem. Gudstjenester under åben himmel i forbindelse med byens aktiviteter. Kirken er meget synlig i byens liv og nyder megen goodwill. Kirken tager aktivt del i byens kulturelle liv, med bl.a. City-Evening, Maritime Kulturdage og samarbejder med bl.a. FDF, De grønne pigespejdere, kunst- og kulturforeninger og lokalhistoriske foreninger. Skt. Povls Sogn er i det hele taget et sted med mange muligheder. 

Skt. Povls Sogn rummer en stor bykirke med mange kirkelige handlinger og et højt aktivitetsniveau og et nyrenoveret sognehus, Skt. Gertruds Hus. Skt. Povls Sogn driver i fællesskab med Halskov Sogn Korsør Kirkegård. Kirkegården, der også omfatter kapel, ligger tæt på Skt. Povls Kirke. Langt størstedelen af begravelseshandlingerne sker fra kapellet. 

Som kirkens nye organist bliver du en del af et fællesskab med 2,25 præst, 1 kordegn, 2 kirketjenere, 1 kommunikationsmedarbejder samt 11 menighedsrødder. Herudover medvirker et stort antal frivillige aktivt ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i og omkring kirken. Sankt Povls Kirke kommunikerer aktivt på de sociale medier, gennem lokale aviser og en månedlig folder med nyt fra kirken. 

Vi tilbyder dig:

 • Et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed
 • Engagerede kolleger der brænder for opgaverne
 • En arbejdsplads med en uformel omgangstone og godt humør
 • Høj grad af selvstændighed
 • Et engageret menighedsråd, som er åben over for nye tiltag 

Vi ønsker en organist som vil:

 • Medvirke ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger i sognet samt Korsør Kirkegårds kapel
 • Spille til fællessang ved kirkelige arrangementer og møder
 • Tage aktiv del i kirkelivet og bidrage aktivt til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd
 • Lede kirkens kor og et lejlighedskor, som menighedsrådet ønsker oprettet.
 • Arrangere koncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget.
 • Sørge for tilsyn (vedligeholdelse) med kirkens instrumenter: orgel, klaver og flygel 

Menighedsrådet lægger vægt på, at du har:

 • En god fornemmelse for folkekirkens gudstjeneste og ritualer samt salmesangsledsagelse i og uden for kirkerummet
 • Kendskab til og interesse for både nye og gamle salmer
 • Et godt forhold til både klassisk og rytmisk musik og vil inddrage rytmisk musik og benytte klaver under såvel gudstjenester som møder
 • Erfaring med korledelse og pædagogisk formidlingsevne i mødet med konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang og ved børnegudstjenester.
 • Gode samarbejdsevner og vil indgå i et tæt og frugtbart samarbejde med kirkens præster, medarbejdere og menighedsråd. 

Uddybende information om sognet og byens mange muligheder kan ses på vores hjemmeside www.sktpovls.dk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte formanden for menighedsrådet, Jørgen Fink på tlf. 22371484. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sankt Povls Sogns menighedsråd på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag 13. november 2019 kl. 12

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 47 og 48.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.