Stillingsopslag:

Christianskirken i Sønderborg

Christianskirken i Sønderborg
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 5. december 2019

 

Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Vi søger en organist til varetagelse af følgende opgaver: 

 • Spille til højmesser og andre gudstjenester i kirken, herunder ca. 8 årlige tyske gudstjenester
 • Spille til kirkelige handlinger i kirken og krypten
 • Spille til plejehjemsgudstjenester
 • Lede børne- og ungdomskor
 • Arrangere babysalmesang
 • Arrangere koncerter i samarbejde med menighedsrådet
 • Demonstrere orglet for konfirmander, juniorkonfirmander og skoleklasser
 • Medvirke ved arrangementer i sognegården efter aftale
 • Igangsætte musikalske initiativer 

Vi vægter at organisten 

 • Brænder for det kirkelige arbejde og kan indgå i et frugtbart samarbejde med kirkens præster, kirke- og kulturmedarbejder, menighedsråd og frivillige
 • Har indsigt i og interesse for kirkens vækst
 • Indgår engageret i kirkens børne- og ungdomsarbejde og bidrager til styrkelse af dette
 • Har et højt fagligt niveau og vilje og lyst til fortsat at udvikle sin musikalske faglighed

 

Christianskirken har en fremragende akustik og et godt orgel fra 1957 bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Orglet er udbygget i 2003 og har 37 stemmer, tre manualer og pedal.

Kirken har endvidere et kororgel med 4 stemmer, samt et orgel i krypten med 3 stemmer.

Christians sogn har ca. 9.500 indbyggere, hvoraf ca. 8.500 er medlem af folkekirken.

 

Sønderborg har godt 30.000 indbyggere og er en levende og dynamisk by med mange uddannelsesinstitutioner, en charmerende havnefront, caféer, restauranter, og mange butikker i en hyggelig bymidte.

Byen rummer Alsion, der er hjemsted for Sønderjyllands symfoniorkester, og som rummer universitet, forskerpark, koncertsal, og historiske monumenter som Sønderborg slot og Dybbøl Mølle.

Byen har et levende kulturliv, herunder mange sportsforeninger.

 

Ansættelsen sker ved Christians Sogns Menighedsråd beliggende Ringgade 102 6400 Sønderborg.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalen kan ses på WWW.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemands status ved ansættelse med direkte overgang.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn melle- 312.055,- kr. – 380.245,- kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

 

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO- organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 301.113,- kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2, 316.368,- kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

Ansøgere er velkomne til at søge nærmere oplysninger hos  

Menighedsrådsformand     Myrna Dohrmann               40505995      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kirkeudvalgsformand        Carsten Hauerberg              74431938      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.        

Sognepræst                     Kjeld Claudi Rasmussen       74431918      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ansøgning stiles til Christians Sogns Menighedsråd, ved formand Myrna Dohrmann, Rønnevænget 2B, 6400 Sønderborg eller pr. E-mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  og skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. december 2019. 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted onsdag den 8. januar. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.