Stillingsopslag:

Ballerup Sogn

Ballerup Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:
torsdag d. 27. juni 2019 kl. 12.

 

Organist til Ballerup Sogn 

En fuldtidsstilling som organist/kantor ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest

Ballerup Sogn har ansat 9 dygtige sangere, Sct. Jacobs Kantori, der medvirker ved højmesser og gudstjenester i forskelligt antal alt efter tjenestens karakter. Ballerup Sogn vægter den musiske del af højmesserne højt, og disse ligger skiftevis i de 2 kirker med én højmesse hver uge. 

Ballerup Sogns musikliv spænder vidt fra klassiske koncerter og kirkelige handlinger til

et par rytmiske gudstjenester, andre koncerter og deltagelse i spillemandsmesse 

Instrumenter:

Vi har i begge kirker velklingende orgler og velholdte flygler til rådighed i mødesale. Nyt orgel i den ene kirke. Nærmere detaljer om orglerne ses i det fulde stillingsopslag på www.ballerup-sogn.dk

Organistens primære arbejdsopgaver vil være:

  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Skovvejskirken og Ballerup Kirke ved klassisk musikledsagelse, korledelse af Sct. Jacobs Kantori.
  • Planlægge/afholde kirkekoncerter
  • Arrangere musikgudstjenester
  • Musikalsk ledsagelse på plejehjem og ved sognearrangementer samt i forbindelse med behov i konfirmandundervisningen
  • Videreførelse af et menighedskor i sognet

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med præsterne, og vores nuværende organist, som der i det faglige arbejde refereres til. Der er kontorfællesskab med vores nuværende organist. 

Vi forventer at

  • du indgår i et tæt samarbejde med sognets præster, den nuværende organist og kan arbejde målrettet og selvstændigt
  • du har gode spillemæssige færdigheder, et bredt musikalsk fundament og en god fornemmelse for menighedssang
  • du er åben overfor og bidrager konstruktivt til nye tiltag
  • du kan arbejde med Sct. Jacobs kantori på et højt fagligt niveau
  • du har gode samarbejdsevner og sætter fleksibilitet, engagement og gode kollegiale relationer i højsædet

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1.

Årslønnen for ansøgere, der er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til overenskomstens protokollat 2 og det aftalte basisløntrinssystem.   

Indplacering sker efter anciennitet og der er rådigstillæg på begge områder.

Er ansøgeren tjenestemand og ansættes i den opslåede stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder vedkommende sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Overenskomsterne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Der er gensidig vikarforpligtelse til sognets nuværende organist.

Der påregnes tre måneders prøvetid. Der indhentes referencer efter aftale med ansøger.

Børneattest indhentes i forbindelse med ansættelsen.  

 

For yderligere oplysninger kontakt organist Lisa Nielsen tlf. 29289247, eller sognepræst Laila Bomose på telefon 6120 8195. 

Ansættelsessamtaler og prøvespil aftales og finder sted i ugerne 27 og 28 (2.-12. juli 2019.)

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Ballerup sogns menighedsråd indscannet i eet dokument til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest torsdag d. 27. juni 2019 kl. 12.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.