Stillingsopslag:

Sankt Andreas og Lem Kirker

Sankt Andreas og Lem Kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 16 timer/uge
Ansøgningsfrist:
11. juni 2019 kl. 12.00.

 

En stilling som organist ved Sankt Andreas og Lem kirker, Sankt Andreas og Lem pastorat i Randers er ledig pr. 1. august 2019 – eller snarest derefter.

Hvis ansøgeren har mulighed for det, kan ansættelse ske tidligere, f.eks. 1. juli 2019. 

Stillingen er på 16 timer pr. uge

Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet. 

Vi ønsker en fleksibel, imødekommende og pligtopfyldende organist, som befinder sig godt med både det klassiske og det rytmiske.

Vi har tradition for og lægger vægt på et godt samarbejde blandt de ansatte om kirkens gudstjenster og aktiviteter.

Menighedsrådet opfordrer både uddannede og ikke-uddannede til at søge stillingen.

Du vil skulle varetage følgende opgaver:

 • Akkompagnere fællessang på klaver ved Mandagsklubbens foredrag i Skt. Andreas hver anden mandag.
 • Deltage i undervisning af minikonfirmander sammen med kirkens præster og sognediakon/kirke- og kulturmedarbejder.
 • Arrangere enkelte koncerter evt. i samarbejde med kirkens anden organist.
 • Arrangere og afholde sangeftermiddage eller -aftener i begge kirker.
 • Afløse kirkens fuldtidsansatte organist på faste fridage, variable fridage, friweekender, ferier og kursusdage, hvilket bl.a. indbefatter at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, plejehjem og ved byens tre kapeller.
 • Deltage i personalemøder med de andre ansatte.
 • Akkompagnere Pigekor og Aspirantkor ved korenes halvårlige koncert.

 

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med orgelspil og korledelse.
 • Har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, herunder særligt børn og unge.
 • Ønsker at bidrage med musikalske aktiviteter og idéer til gudstjenesten.
 • Du passer ind i en arbejdsform, hvor kirkens personale, menighedsråd og øvrige frivillige samarbejder om at skabe aktiviteter og liv i sognene.
 • Er villig til at spille til salmer og sange uden for salmebogen.

 

Skt. Andreas Kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ

Sankt Andreas Kirke ligger i det nordlige Randers og er indviet i 1971. Sognet er et blandet sogn med både etagebebyggelse og parcelhuskvarter. Sankt Andreas Sogn har 5.800 indbyggere. Sognet har tradition for diakonalt arbejde og for arrangementer, hvor der skabes rum for alle. Skt. Andreas er en kirke, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret.

Kirken og kirkens lokaler kan sammenlægges, således at kirken kan udvides ved også at bruge en del af lokalerne – og omvendt.

I Skt. Andreas kommer du til at arbejde sammen med to præster og fastansatte medarbejdere; den fuldtidsansatte organist, en sognediakon/kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, to kordegne (hvor den ene er daglig leder), en regnskabsmedarbejder samt deltidsansatte, en række frivillige og menighedsrådet. Vi ønsker glade og sunde medarbejdere og har derfor en røgfri arbejdsplads. 

I Sankt Andreas Kirke findes et velklingende orgel bygget af P. G. Andersen i 1974 med 26 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal samt indbygget Setzersystem i 2010.

Derudover har vi et flygel - Yamaha C3 - i kirkerummet og et nyt Sauter (Carus) klaver (2018) i konfirmand-/mødelokale. Begge velklingende instrumenter, så det er en fryd at kunne inddrage flygel/klaver i gudstjenester og andet.

Skt. Andreas har pt. to kor; et aspirantkor som primært synger til familiegudstjenester, og et pigekor som synger til alle andre gudstjenester.

 

Lem Kirke, Lemvej 51, 8930 Randers NØ

Lem Kirke ligger 3 km. nord for Randers og deler præster og organister med Sankt Andreas Kirke.

Lem sogn er et landsogn med 300 indbyggere og et meget aktivt foreningsliv. 

Det nuværende orgel i Lem Kirke er på 4 stemmer og har anhangspedal, men inden for et års tid vil dette blive erstattet med et nyt orgel bygget af Bruno Christensen og Sønner med 6 stemmer, 2 manualer og pedal.

 

Ansættelsen

Ansættelse sker ved Sankt Andreas Sogns Menighedsråd beliggende Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS)

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. 

Ansøgere, der er kirkemusiker

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK-tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner) 

Løn, rådighedstillæg samt OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Vibeke Bonde Persson mobil 28 72 95 27 / kontaktperson Anne S. Outzen på mobil 29 80 77 00 / eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også se mere om kirkerne, medarbejdere og menighedsråd samt om sognenes aktiviteter m.m. på Facebook – @andreaskirke – eller på hjemmesiden; www.andreaskirke.dk 

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den tirsdag 11/6 2019 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag 24/6 og tirdag 25/6 2019 mellem kl. 17 og 21. 

Menighedsrådet kan oplyse, at:

 • der vil blive indhentet referencer,
 • der vil blive indhentet børneattest (med fornyelse),
 • samt at ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.