Stillingsopslag:

Fonnesbæk kirke

Fonnesbæk kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 32 timer
Ansøgningsfrist:
27. maj 2019

ORGANIST SØGES til Fonnesbæk Kirke i Ikast med tiltrædelse 1. august 2019  

Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist/-kirkemusiker og korleder.—En kollega som kan være med til at skabe nærværende og levende
gudstjenester og kirkelige handlinger med musikalsk variation indenfor både klassisk og rytmisk musik. 

Fonnesbæk kirke er en 25 år ung, meget søgt og levende kirke med mange aktiviteter og stor sangglæde både inden for den klassiske salmeskat og de moderne salmer.
Vi arbejder hele tiden med at være nutidige og relevante for sognet og kirkens brugere i kristendomsforkyndelsen. Det afspejler sig i både ord, musik, aktiviteter og i mødet med kirkens brugere og frivillige. Samtidig er genkendelighed og de værdier, der er i traditionen også vigtige for os. 

ORGANISTENS PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER:

 Medvirke på orgel/flygel ved gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger i
Fonnesbæk Kirke, og eventuelle kirkelige handlinger uden for kirkerummet

 Ledelse af korarbejde.  Pt. ungdomskor med ønske om mere korarbejde

 Babysalmesang i samarbejde med sognemedhjælper

 Musikalsk ledsagelse og medvirken ved skole-kirke aktiviteter- og arrangementer

 Planlægge og afholde kirkekoncerter i samarbejde med kor- og musikudvalg

 

VI SØGER EN ORGANSIT/KIRKEMUSIKER, DER:

 Har gode musikalske færdigheder

 Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger

 Har lyst og evne til at være med til at udvikle korarbejde og musikken i
gudstjenesten

 Er åben for anderledes gudstjenesteformer

 Kan arbejde selvstændigt og målrettet

 Er holdspiller, fleksibel og engageret

 

Stillingen på 32 timer ugentlig indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter
aftener, weekends og helligdage. Som ansat i Folkekirken, vil du som alle andre
have en 5 dages arbejdsuge.
Organisten har som udgangspunkt fast fri hver mandag. Der er 2 friweekender pr. kvartal udover weekendfri i forbindelse med afholdelse af ferie. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Ansættelse af en uddannet organist er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, CO10-centralorganisationen af 2010 og Danske Organister og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Er man tjenestemand og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625kr.-373.629 kr. årligt. (nutidskroner.) Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451 kr.-61.273 kr. (nutidskroner) Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med en eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (nutidskroner) og basisløn 2 udgør 310.863 kr. årligt (nutidskroner.) Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedsbeløbet udgør årligt 23.004 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

FONNESBÆK KIRKE er opført i 1994 i moderne stil med kirke, kontor-, undervisnings- og mødelokaler under samme tag. Kirkerummet indeholder et flygel og orgelet er fra Bruno Christensen & Sønner 1994 med 19 stemmer, 2 manualer og pedal. 

KONTAKT meget gerne formand Trine Bæk, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 24 28 12 38

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Fonnesbæk kirke, att. Personaleudvalget,
O. Vestergaard-Poulsens Allé 1, 7430 Ikast
eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningsfrist den 27. maj 2019.  
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted d. 11. juni 2019 

Vi gør opmærksom på, at der er 3 måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.