Stillingsopslag:

Hyltebjerg Kirke

Hyltebjerg Kirke, Valby-Vanløse Provsti, Københavns Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: onsdag den 24. april 2019

 

Stillingen som organist ved Hyltebjerg Kirke, Ålekistevej 91, 2720 Vanløse er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019.

Om sognet:

Hyltebjerg Sogn er et stort og aktivt bysogn med bred, folkelig tilslutning. Kirken lægger vægt på en nutidig forkyndelse af kristendommen med blik for, hvordan den værdifulde tradition i gudstjenesten omsættes meningsfuldt for menigheden gennem ord og musik. Såvel klassiske som moderne salmer og nyere musik indgår i kirkens gudstjenesteliv. Menigheden er glade for at synge og er vant til en god blanding af gamle kendinge og endnu ukendte salmer. Både salmebog, højskolesangbog og kirkesangbog bliver flittigt brugt. Både kirkerum og menighed kan rumme alt fra klassisk kammermusik til jazz, pop eller rock.

Det er et relativt ungt sogn med en meget blandet befolkningssammensætning i forhold til både uddannelsesniveau og indkomst. Der er en meget stærk kærlighed til lokalområdet, hvad der ind imellem kan give fornemmelser af landsbystemning. Kirken har en veletableret gruppe af frivillige og stort potentiale for udvidelse af denne yderligere. Hyltebjerg Kirke er ikke en profilkirke, men en sognekirke med alt hvad det indebærer.

Kirken har tre sognepræster tilknyttet, hvoraf den ene er provst. Der er en sognemedhjælper ansat med diakonalt fokus, en kirketjener, en musikalsk medarbejder og fire korister, SATB. Kirken har en musicalklub for børn, et seniorkor og et stort, frivilligt drevet voksenkor tilknyttet. Der er et godt indbyrdes samarbejde mellem præsterne og alle i kirkens faste stab. Vi ser frem til at byde en ny organist ind i dette.

 

Vi søger:

En dygtig organist med god liturgisk fornemmelse, som er klar til at tage aktiv del i forberedelsen af højmesser og øvrige kirkelige handlinger i tæt samarbejde med kirkens præster.

En organist med et bredt musikalsk udsyn og med sans for kvalitet.

En organist, der er synligt til stede i kirken og er med på at gå sammen med de andre gode kræfter i kirken om at forme de bedst mulige betingelser for kirkens vækst.

En organist, der er villig til at tage sognet til sig og engagere sig i sognets liv. Én, der har respekt for stedets tradition og samtidigt har modet og til lysten til at tænke nyt.

En god sparringspartner med integritet, mod og selvstændighed. Én, der forstår sin rolle, og er klar på at sætte kirken forrest. 

En organist, der kan inspirere og lede vores kirkekor, SATB. Én, der har lysten til at give nyt liv til musiklivet i kirken i samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige. 

 

Kirkes orgel:

Kirkens orgel er bygget af orgelbygger Conrad Christiansen, 1971, 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Instrumentet er i god og velholdt stand. Der er god plads til og mulighed for på sigt at udbygge og forbedre orgelet, så det i højere grad vil kunne yde en større del af orgellitteraturen retfærdighed.    

Der er desuden et velfungerende flygel i kirkerummet.

 

Ansøgning, med relevante bilag vedhæftet, sendes elektronisk til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 24. april 2019.

Prøvespil og samtaler forventes afholdt onsdag den 22. og torsdag den 23. maj, begge dage i tidsrummet kl. 17.00-21.00

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Anders Gam Larsen 21 77 73 33.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1, dvs. efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten, svarende til årlig basisløn mellem kr. 306.625 og kr. 373.629 (niveau 1. oktober 2018). Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem kr. 39.451 og kr. 61.273 (niveau 1. oktober 2018). Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere, der er kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til overenskomstens protokollat 2 og det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874 årligt (niveau 1. oktober 2018) og basisløntrin 2 udgør kr. 309.962 årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.004 (niveau 1. oktober 2018).

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Overenskomsterne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.