Stillingsopslag:

Brøndbyvester kirke, organistassistent

Brøndbyvester kirke, organistassistent
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 18 timer
Ansøgningsfrist: 16. april 2019

Organistassistent til Brøndbyvester kirke.

Brøndbyvester Kirkes Menighedsråd søger en organistassistent med tiltrædelse den 1. juni 2019 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling på 18 timer ugentligt. 

Menighedsrådet søger en organist, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation inden for både klassisk og rytmisk musik. Desuden en organist, som kan assistere hovedorganisten med børnekorene.
Om os:

Indbyggertallet i Brøndbyvester er ca.  8.900, heraf 6.513 medlemmer af Folkekirken. Sognet forventes at vokse meget de kommende år. Brøndbyvester kirke er en klassisk middelalderkirke fra år 1187.  Kirkegangen er god og stabil om søndagen, ved højtiderne og ikke mindst ved familiegudstjenesterne. 

”Sognets Hus” ligger tæt på kirken og danner rammen om en meget bred vifte af arrangementer, som også ind imellem kræver medvirken af en organist.  På det nærliggende plejehjem er der én månedlig gudstjeneste. 

Orglet er bygget af P. Bruhn og søn i 1977, med 20 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Orglet er forsynet med en computer, hvorpå man kan indlægge et stort antal registreringer. Endvidere har vi et akustisk klaver. I Sognets Hus forefindes et flygel, el-klaver og akustisk klaver.

 Vi tilbyder: 

·         En sangglad menighed, der støtter op om kirkens arrangementer både i kirken og i Sognets hus.

·         Gode kollegaer der bl.a. tæller tre præster, en fuldtidsorganist, kor og 10 medarbejdere fordelt på administration, service og kirkegård.

·         Organistassistenten vil få indflydelse på evt. nye tiltag i samarbejde med hovedorganisten.

·         Organisterne har sammen et stort kontor, som også fungerer som korlokale. Hertil et separat noderum. 

 

Vi forventer, at du: 

·         er en dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten.

·         er en god korleder, både for børn og voksne.

·         er samarbejdsvillig og lægger vægt på godt samarbejde, især mellem hovedorganist og præster.

·         er god til at arbejde med og for alle aldersgrupper.

·         sætter pris på en arbejdsplads med humor.

·         er fleksibel - aftenarbejde kan forekomme.

·         kan holde hovedet koldt, når der er travlt.

 
Arbejdsområder: 

·         Varetage arbejdet med spirekoret sammen med hovedorganisten, herunder rekruttering på skolerne.

·         Akkompagnere til koncerter med kirkens kor.

·         Plejehjemsgudstjenester én gang om måneden.

·         Spille til tjenester hver 2.weekend (lørdag og søndag)

·         Spille til morgen- og aftensang.

·         Særlige musikgudstjenester i samarbejde med hovedorganisten.

·         Arrangere koncerter i samarbejde med hovedorganisten og musikudvalget. 

 

Der er gensidig vikarforpligtelse mellem de to organister ved ferie. 

Kor 

Vi har stor fokus på korarbejdet i Brøndbyvester kirke. Vi har et spirekor (0. – 2. kl.) og et juniorkor (fra 3. kl.) som synger til familiegudstjenester og udvalgte højmesser, mm.

Herudover har vi et ligestemmigt weekendkor (SSA), der synger til tjenester lørdag og søndag,

og to kirkesangere, der synger til tjenester i hverdagene. 

Ansættelsesforhold: 

Brøndbyvester Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem, Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Danske organister og Kantor samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen


Aftalen kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Årslønnen vil være efter gældende overenskomst. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Christa B. Mærkedahl på tlf. 5188 2216 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontaktperson Elisabeth Nørgaard Frederiksen på tlf. 2912 2605. 

Ansøgningen, inkl. CV og relevante bilag, sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. april 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 20. 

Ansættelsen er afhængig af en ren børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.