Stillingsopslag:

Gislinge kirke

Gislinge kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 15-22 timer
Ansøgningsfrist:
18. marts 2019

 

Organist søges til Gislinge kirke, Holbæk provsti

 

En stilling som organist ved Gislinge Kirke, Holbæk provsti, er ledig pr 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 15 timer pr. uge + 7 ekstra timer (genforhandles ved årsskiftet) til kor og andre aktiviteter. I alt 22 timer resten af 2019.

Organisten skal medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi har pt fast 3 højmesser og 1 - 2 alternativ gudstjeneste om måneden.

Herudover skal organisten medvirke i undervisning af minikonfirmander (1- 2 gange) efter aftale med præsten, deltage ved aftalte arrangementer i

Sognegården og være en del af aktivitetsudvalget, som arrangerer koncerter og andre aktiviteter i sognet -sammen med kirkesanger og præst.

Vi forventer du er uddannet organist/kirkemusiker, er engageret - og i samarbejde med menighedsråd, være med til at fortsætte det gode musikliv

i sognet, ligesom vi forventer at du har lyst til at indgå i det positive og velfungerende samarbejde der er de ansatte imellem.

Gislinge sogn

Gislinge er en lille landsby beliggende ca. 12 km fra Holbæk. Der er ca. 1600 indbyggere. heraf 1453 medlemmer af folkekirken.

Læs mere om Gislinge sogn på sogn.dk, yderligere oplysninger om stillingen fås på hjemmesiden: www.gislingekirke.dk

Orglet: Bruno Christensen 1992, 7 stemmer 1 manual og pedal.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præst Dorthe Thaulov, tlf. 59 46 67 06, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller på hjemmesiden: www.gislingekirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 18. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 23. marts 2019.

Løn.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem kirkeministeriet CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn / AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. (nutidskroner. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Dette udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO – organist) aftales i henhold til det aftalte i basislønsystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. (nutidskroner) årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.