Stillingsopslag:

Hvidovre Kirke

Hvidovre Kirke, Rødovre-Hvidovre Provsti, Helsingør Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:
18. marts 2019 kl. 12.

Stillingen som organist ved Hvidovre Kirke er ledig til besættelse 1. juni 2019. 

Hvidovre Kirke er en smuk middelalderkirke fra ca. 1150, der trods sin alder er

præget af mangfoldighed med plads til både tradition og eksperimenter.

Vi ønsker, at kirken skal være et spændende sted at komme for børn og unge, for de hjemmevante og dem, der kigger nysgerrigt forbi.
Kirkens musik skal medvirke til at komme alle vore besøgende i møde. 

Menighedsrådet søger en organist, der først og fremmest ønsker rollen som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv, og som i den sammenhæng formår at udfolde orglets mange muligheder på højt niveau.

Vi søger en konservatorieuddannet organist, der vil videreføre og udvikle den gode og varierede musikalske tradition, vi har i kirken.  

Organisten forventes: 

 • at kunne udføre såvel den ældre som den nyere kirkemusik og at kunne bruge både kirkens orgel og klaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, hvor det er naturligt
 • at have god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten
 • som korleder at kunne lede og inspirere vores kirkekor bestående af 4 sangere (SATB)
 • at kunne lede juniorkoret, 10-20 børn i alderen ca. 9-14 år, som medvirker ved 6-8 gudstjenester om året
 • at arrangere, udføre og koordinere kirkens koncerter i både kirke og sognegård
 • at tage aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrage til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd
 • at besidde gode formidlingsevner og engagement i mødet med alle aldersgrupper
 • at varetage administrative opgaver

at have gensidig vikarforpligtelse med den deltidsansatte organist. Der er udover de 37 timer ansat en deltidsorganist på 15 timer 

Hvidovre Kirke kan tilbyde: 

 • God kirkegang og aktiv menighed
 • 4 velsyngende korsangere i kirkekoret
 • Engagerede præster og medarbejdere
 • Åbenhed overfor nye ideer 

Orgelet er bygget af Daniel Köhne i 1858.  Det er ombygget flere gange senest i 2014 af Orgelbyggeriet Andersen & Bruhn.  Det har 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

Derudover findes et Shigeru Kawai flygel i sognegården. 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). 

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner).

Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Nærmere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan fås på kirkekontoret 3675 5505 eller hos Sognepræst Inge-Hanne Broström 20241410. 

Ansøgning, med relevante bilag vedhæftet, sendes elektronisk til Hvidovre Sogns Menighedsråd ved formand/kontaktperson Susanne Holm-Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningsfrist: mandag den 18. marts 2019 kl. 12. 

Prøvespil og ansættelsessamtaler tænkes afholdt mandag den 8. april og torsdag den 11. april.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.