Stillingsopslag:

Holsted kirke i Næstved

Holsted kirke i Næstved
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse, organistassistent
Stillingsstørrelse: 18 timer
Ansøgningsfrist: 22. februar 2019 kl. 12.00

Stilling som Organistassistent ved Holsted kirke i Næstved, er ledig til besættelse snarest. 

Vi søger en 18 timers organist assistent som i samarbejde med kirkens 1. organist og kirkens øvrige medarbejdere skal understøtte kirkens aktive musikliv og varetage følgende opgaver: 

 • Spille til gudstjenester i kirken og institutioner (plejehjem m.m.)
 • Understøtte og videreudvikle kirkens musikliv
 • Sammen med 1. organisten varetage korarbejde
 • Forestå babysalmesang
 • Indgå i afløsningsordning med kirkens 1. organist
 • Medvirke ved konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning
 • Medvirke til musikalske tiltag og koncerter
 • Menighedsmøder, udvalgsarbejde m.m.

 Vi forventer:

 • At du er ansvarsbevidst, omhyggelig, pålidelig og kan arbejde selvstændigt
 • At du vil være kirkens ansigt udadtil
 • At du er mødestabil
 • At du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med engagerede og 

 imødekommende medarbejdere, menighedsråd og frivillige 

Vi tilbyder: 

En god arbejdsplads med imødekommende og engagerede kolleger, menighedsråd og frivillige. Ansættelse sker ved Holsteds Sogns Menighedsråd beliggende Holsted Allé 1, 4700 Næstved. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner) 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Ansøgningsfrist: fredag 22. februar.  kl. 12.00. der forventes at afholde ansættelsessamtaler i uge 9. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan få ved henvendelse til Organist Birgit Olsen +452274 9112 eller Pia Garn Holgersen +4525718028 

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Pia Garn Holgersen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.