Stillingsopslag:

Højen kirke

Højen kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 19 timer
Ansøgningsfrist: 13. januar 2019

  Højen Kirke, Vejle Provsti, Haderslev Stift søger organist.

Stillingen er på 19 timer pr. uge med tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Højen Menighedsråd lægger stor vægt på  at virke for gode muligheder for kirkens musiske liv ved gudstjenester, gennem korarbejde og  kulturelle aktiviteter såsom koncerter og sangarrangementer. 

Menighedsrådet søger en organist, der kan bidrage til et godt kirkeligt musisk liv for sognets ca. 1300 indbyggere. Orglet i Højen Kirke er et Bruno Christensen orgel med 8 stemmer. 

Opgaver:

 • Musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • At spille til gudstjenester ved ældreboliger og i Vejle Arrest samt til sogneaftener mm.
 • At lede børne- og voksenkor.
 • At arrangere sangaftener og koncerter.
 • At arrangere og afholde babysalmesang.
 • At indgå i en organist-samarbejdsaftale med Ødsted-Jerlev Menighedsråd om gensidig vikarforpligtigelse.

 

Vi forventer, at du:

 • er faglig velfunderet.
 • er selvstændig, kan tilrettelægge og arbejde ansvarligt med opgaverne i samarbejde med præsten og øvrige medarbejdere ved kirken.
 • har en fleksibel tilgang til opgaveløsninger og kan arbejde på forskellige tidspunkter.
 • har stor interesse for korarbejde.
 • gerne har erfaring med og evt. uddannelse i korledelse.
 • vil være med til at forme stillingen og berige musiklivet med det, du er bedst til.

 

Ansættelse sker ved Højen Sogns Menighedsråd Højen Kirkevej 121, 7100 Vejle.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marcus Kring, tlf. 71752075, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontaktperson Birthe Ditlevsen, tlf. 2125 0805 samt på www.hoejenkirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være Højen Menighedsråd i hænde senest den 13. januar 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 4. 

Overenskomstmæssige oplysninger:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.