Stillingsopslag:

Sct. Peders Kirke, Randers

Sct. Peders Kirke, Randers
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 3. december kl. 12

 

En stilling som organist ved Sct. Peders Kirke i Randers er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019, eller snarest derefter. 

Menighedsrådet søger en dygtig, motiveret og engageret organist, der kan arbejde positivt sammen med kirkens præster, menighedsråd, kirkens nuværende organist og øvrige ansatte om at skabe gode gudstjenester, kirkelige handlinger og store musikalske oplevelser. 

Sct. Peders Sogn har godt 8000 indbyggere.

Kirken har et stort og trofast fremmøde til alle vore gudstjenester og øvrige arrangementer og bliver flittigt besøgt af vor menighed i alle aldersklasser.

Der er et rigtig godt samarbejde mellem kirkens medarbejdere og menighedsrådet og vi er en kirke, som ikke er bange for at afprøve nye tiltag.

Kirken har endvidere tradition for et meget righoldigt korarbejde med international anerkendelse.  Det ønskes at arbejdet med børne- og ungdomskor udbygges, så fødekæden til korarbejdet sikres.

Se mere på kirkens hjemmeside: www.sct-peders.dk 

Kirkens orgler 

Hovedorgel er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn 1961; restaureret og omdisponeret 1981 af Marcussen & Søn; ombygget, setzeranlæg tilføjet 1999 af samme; 32 stemmer fordelt på BV, HV, RP og P. 

Kororgel er bygget af Frederik Hoffmann Ramus ca. 1850, restaureret, med ny facade i Ramus-stil og opstillet 2013 af Marcussen & Søn; 5 stemmer. 

Organist

Der søges en organist med et højt fagligt niveau, der i særdeleshed forstår at understøtte menighedens salmesang.

Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger udøves primært på kirkens hovedorgel, men kan ved specielle lejligheder også udøves ved det mindre Ramus orgel eller på kirkens flygel, hvor dette er naturligt.

Organisten skal kunne akkompagnere kirkens koncertkor ved opførelse af større værker, og skal have lyst til og evner for korarbejde, særligt indenfor børne- og ungdomskor.

Kirkens organister skal i samarbejde arrangere, udføre og koordinere kirkens koncerter.

Kirkens to organister vil sammen indgå i en gensidig vikarforpligtelse.

Kirken har et stort korværelse bag orglet med gode faciliteter.

Ansættelsesområdet er ved Sct. Peders Kirke og sognehus samt ved kapeller og plejehjem. 

Stillingen

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten mellem 306.625 og 373.629 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018).

Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 39.451 og 61.273 kr. (niveau 1. oktober 2018).

Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874 kr årligt (niveau 1. oktober 2018) og basisløntrin 2 udgør. 309.962 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering sker efter anciennitet.

Der ydes et rådighedstillæg til stillingen som udgør 23.004 kr. (niveau 1. oktober 2018.) 

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag vedhæftet sendes til: Sct. Peders Sogn, Fabersvej 47, 8900 Randers C, mærket ”Ansøgning”, eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest mandag den 3. december kl. 12.

Prøvespil, korprøve og samtale forventes afholdt 18. og 19. december.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Brian Stenger Poulsen, tlf. 21 56 82 40, eller menighedsrådets formand Bent Møller Sørensen, tlf. 29 46 18 08.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.