Stillingsopslag:

Kristkirken, Kolding

Kristkirken, Kolding
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 19. november 2018 kl. 12

Kristkirken Kolding En stilling som organist ved Kristkirkens sogn i Kolding er ledig og ønskes senest besat per 1. januar 2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Vi søger en engageret kirkemusiker, som sammen med vores nuværende organist vil videreudvikle Kristkirkens rige musikliv, både klassisk og rytmisk. Vi lægger vægt på, at ansøgeren er en initiativrig person med flair for at planlægge og koordinere. Vi forventer, at du kan samarbejde nært med menighedsrådet, med de frivillige og med dine kollegaer, herunder kirkens anden organist.
Vi har:
· Et levende menighedsliv. Der er god kirkegang om søndagen og mange aktiviteter i ugens løb.
· Et godt korliv med lønnet kantori, ungdomskor og aspirantkor.
· Lovsangsgrupper med engagerede frivillige, som regelmæssigt bidrager til højmessen.
· Et godt arbejdsklima i teamet på de 10 ansatte.
Kristkirkens store rum har 700 siddepladser. Orgelet har 36 velklingende stemmer, fordelt over tre manualer (Marcussen & Søn 1964). Derudover er der et nyere miniflygel. Immanuelskirken, som hører til under Kristkirkens sogn, har et orgel på 11 stemmer (Zachariassen 1932).
Vi ønsker at vores nye kollega kan varetage følgende opgaver:
· Medvirke ved højmesser og andre gudstjenester i Kristkirken og Immanuelskirken
· Spille til kirkelige handlinger i kirkerne samt 4 kapeller, som betjenes af de 4 bykirker
· Være fast akkompagnatør for korene
· Spille på plejehjem
· Spille til øvrige opgaver som (junior)konfirmandarbejde, små-børns gudstjenester, skolekirkesamarbejde o. lign.
· Ledelse af et eller flere af kirkens kor – børnekor og /eller voksenkor. Vi påtænker mere korarbejde, fx spirekor, juniorkor eller forældre-børn kor
Du vil være med til at forme stillingen, da vi ønsker, at du beriger musiklivet med det, du er bedst til!
Vi forventer at du enten har Kirkemusikalsk diplomuddannelse, PO-uddannelse og måske en korlederuddannelse. Der er gensidig vikarforpligtelse for de to organister ved ferier og fridage, samt ved sygdom, i det omfang det er muligt. Vi forventer at du kan arbejde med på Kristkirkens vision, som du finder på hjemmesiden, hvor du også finder yderligere information. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkens daglige leder, Finn West Andersen 24 89 30 08. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, statstjenestemændenes centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor samfund (DOKS) hhv. Organistforeningen eller Dansk Kirkemusiker Forening, afhængig af ansøgers uddannelsesmæssige forhold. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,22 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.513,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Ansøgningen sendes til kordegn Finn West Andersen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 19. november 2018 kl. 12.00. CV, kopier af eksamensbeviser samt evt. anbefalinger vedhæftes som bilag. Ansættelsessamtaler, prøvespil samt evt. prøve i korledelse forventes at finde sted i uge 47-48. Der vil blive indhentet referencer samt evt. børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.