Stillingsopslag:

Holte Kirke

Holte Kirke, Rudersdal Provsti, Helsingør Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 2. november kl. 12

 

Stillingen som organist ved Holte Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2018, eller snarest derefter.

Menighedsrådet søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv, og som i den sammenhæng formår at udfolde orglets mange muligheder på højt niveau. Der søges en organist, der i særdeleshed forstår at understøtte menighedens salmesang.

Holte kirke er præget af mangfoldighed og åbenhed med plads til tradition og eksperimenter. Vi ønsker, at kirken skal være et vedkommende og imødekommende sted for børn og unge, for de hjemmevante og dem, der kigger nysgerrigt forbi.

Kirken har et stort korværelse bag orglet, hvor der er organistkontor og gode faciliteter.

Organisten forventes:

  • at kunne udføre såvel den ældre som den nyere (rytmiske) kirkemusik, og som også vil bruge kirkens klaver ved gudstjenester og arrangementer i kirken, hvor det er naturligt.
  • at tage aktiv del i menighedens og kirkens liv og bidrage levende til arbejdsfællesskabet med kollegaer og menighedsråd.
  • som korleder, at kunne lede og inspirere vores kirkekor (5 sangere, SSATB), og som evt. vil påtage sig opgaven at opbygge og lede et frivilligt voksenkor.
  • at arrangere, udføre og koordinere kirkens koncerter i både kirke og sognegård.
  • at besidde pædagogiske formidlingsevner i mødet med konfirmander, minikonfirmander, skoleklasser, babyrytmik og ved børnegudstjenester.

Menighedsrådet ønsker, at der oprettes et børnekor og ser gerne, at organisten helt eller delvis, evt. i samarbejde med korleder påtager sig den opgave.

Menighedsrådet påtænker at ansætte en assistent i en deltidsstilling. De to stillinger vil sammen indgå i en gensidig vikarforpligtelse.

Ansættelsesområde er Rudersdal Provsti fortrinsvis Ny Holte Sogn.

Kirkes orgel: Det oprindelige orgel er bygget af Marcussen & Søn i 1943. Orglet er ændret flere gange 1953-1967. Ombygget i 1978 af P.G. Andersen. I 2000 blev orglet igen ombygget og har nu 32 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal, setzerkombinationer, mekanisk traktur og med elektronisk registratur. Der er desuden et nyere klaver i kirkerummet, samt et nyrenoveret Steinway koncertflygel i den nye sognegårds koncertsal, fra 2015.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. En kirkemusiker efter denne aftale aflønnes efter bestemmelserne om intervalløn, løngruppe 1, mellem 274.740,27 – 401.542,89 kr. årligt med et fixpunkt på 281.784,56 kr., samt et årligt rådighedstillæg på. 21.176,95 kr. (niveau 1. oktober 2018). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ved ansættelse, efter overenskomst i en DOKS-stilling, aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (Ny løn) for akademikere i staten mellem 306.625,01-373.629,09 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018).

Der ydes et årligt rådighedstillæg mellem 39.451,47 - 61.273,40 kr. (niveau 1. oktober 2018).

Indplacering, både hvad angår basisløn og rådighedstillæg, sker efter anciennitet.

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 årligt (niveau 1. oktober 2018) og basisløntrin 2 udgør. 309.962,80 kr. årligt (niveau 1. oktober 2018). Indplacering sker efter anciennitet.

Der ydes et rådighedstillæg til stillingen som udgør 23.004,40 kr. (niveau 1. oktober 2018.)

Ansøgning, med relevante bilag vedhæftet sendes elektronisk til: Holte Kirkes kirkekontor, kordegn Claus Holmen, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest fredag den 2. november 2018, kl. 12.

Prøvespil forventes afholdt 26. og 27. november begge dage kl. 17-18.30, og 19-20.30.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Lise Djernes Østergaard tlf. 61711171, eller sognepræst Christian Fink Tolstrup tlf. 27576058, begge medlemmer af menighedsrådets musikudvalg.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.