Stillingsopslag:

Grenaa Sogn – Grenaa Kirke

Grenaa Sogn – Grenaa Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 21. oktober 2018 

Grenaa Sogn søger en ny organist, da vores nuværende organist har søgt nye udfordringer. Vi søger en dygtig, motiveret og engageret organist til at arbejde sammen med præster, kolleger og menighedsråd om at skabe gode gudstjenester, kirkelige handlinger og musikalske aktiviteter i Grenaa Kirke. Der er ansat en organist på deltid i sognets anden kirke, Simon Peters Kirke. Der forventes gensidig afløsningspligt med denne organist i begge kirker.   

STILLINGEN er på 37 timer pr. uge. Besættelse pr. 1. december 2018 eller efter aftale. 

Du skal som organist varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger på orgel såvel som på flygel
 • Ledelse af Grenaa Kirkes Børne- og Pigekor, der bl.a. deltager i gudstjenester, ca. 25 piger
 • Musikledsagelse til undervisning af konfirmander og mini-konfirmander
 • Musikledsagelse ved børneaktiviteter, familiegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, mv.
 • Musikledsagelse ved sognearrangementer – også om aftenen
 • Planlægning af koncerter i samarbejde med menighedsråd og andre aktører i sognet
 • Varetagelse af diverse administrative opgaver i forbindelse med stillingen 

Vi forventer, at du:

 • Kan indgå i et fagligt og engageret samarbejde med de øvrige ansatte
 • Kan spille et bredt musikalsk repertoire
 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Kan arrangere og evt. selv spille orgelkoncerter (sammen med andre eller solo)
 • Har lyst og evne til at være med til at udvikle og bringe nye ideer til sognets musikliv
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse
 • Kan se dig selv som en del af et team, der arbejder for liv og vækst i sognets kirker
 • Er positiv og god til at samarbejde – og at du har et godt humør 

Vi kan tilbyde:

 • En alsidig stilling i gode rammer
 • To smukke kirker med hvert sit særpræg og et kirkegårdskapel, hvor hovedparten af bisættelser/

begravelser foretages.

 • Et aktivt menighedsråd, der bakker op om de ansatte, gudstjenesterne og de kirkelige aktiviteter
 • God opbakning til kirkerne i sognet og med fokus på fortsat vækst
 • Et godt samarbejdsklima – bl.a. ugentlige kalendermøder
 • Mulighed for at være med til at præge og udvikle musiklivet ved kirkerne og i sognet 

Grenaa Kirke har et Jensen & Thomsen orgel fra 2001 med 34 stemmer og et Blüthner flygel.

Simon Peters Kirke har et ældre, men velfungerende P. Bruhn orgel med anhangspedal.

Til Grenaa Kirkegårdskapel arbejdes der pt. på at skaffe finansiering til et nyt orgel. I øjeblikket spilles der på et Markussen & Søn fra 1981. 

Grenaa Sogn har ca. 13.700 indbyggere. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,25 kr (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  

Det er nødvendigt, at ansøger har kørekort og bil. 

Der vil være 3 måneders prøvetid. Der indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder samt børneattest. 

Yderligere oplysninger om stillingens kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jan Nørager Sørensen på 29 46 18 07. Spørgsmål vedr. orglet kan fås ved henvendelse til organist Lise-Lotte Kristensen på 20 48 81 03. 

Ansøgning bilagt CV og referencer sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mærket ’Organist’. 

Ansøgningsfrist 21. oktober 2018. 

PRØVESPIL OG SAMTALER: tirsdag 30. oktober 2018 efter kl. 16.00.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.