Stillingsopslag:

Skjern kirke

Skjern kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 21. november 2018

Organist ved Skjern Kirke, Skjern provsti, Ribe Stift 

Skjern Kirke søger ny organist. Der er tale om en fuldtidsstilling. 

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.
I sognet er der 1 kirke, hvor der holdes 2 gudstjenester på søn- og helligdage. Udover kirken er tjenestestederne kirkehuset og 2 plejehjem. Der er ca. 100 årlige tjenester udover højmesser og gudstjenester.

Der er 4 præster tilknyttet Skjern Kirke. 

I Skjern sogn er der ca. 7.000 medlemmer af Folkekirken. Skjern sogn er kendetegnet ved en særdeles aktiv kirkegang. 

Menighedsrådets vision er at skabe en levende og udadvendt kirke. I den forbindelse forventes det, at organisten kan indgå i dette arbejde med inspiration og sparring. 

Skjern Kirkes orgel er fra 1989, bygget af Marcussen & Søn med 27 stemmer

Vi kan tilbyde:

 • en aktiv og levende menighed med god kirkegang og stort engagement
 • varierende gudstjenesteformer
 • et aktivt personale og menighedsråd

Desuden lægger vi vægt på:

 • at du har gode samarbejdsevner
 • at du holder af at spille såvel traditionel kirkemusik som ny og rytmisk musik

 

Vi søger en organist som:

 • er fagligt velfunderet med DOKS eller PO-uddannelse
 • kan arbejde selvstændigt og målrettet med egne opgaver og tage ansvar for at nå fra idé til gennemførelse
 • vil igangsætte et eller flere kor, som kan medvirke ved gudstjenester og koncerter.
 • deltager i konfirmand- og minikonfirmandernes undervisning, salmesang for småbørn og deltager i sogne- og sangaftener
 • samarbejder med personale, menighedsråd og aktivitetsudvalg
 • kan eller vil lære at programmere klokkespillets 12 klokker
 • evt. mestrer flere instrumenter
 • evt. kan foretage diverse instrumentpleje og – vedligehold

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,00 kr. – 367.627,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,00 kr. (nutidskroner).

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 291.121,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløn 2 udgør 304.983,00 kr. årligt (nutidskroner).

Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægt udgør årligt 29.84,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved en kirke. 

Ansøgningsfrist den 21. november 2018

Ansættelsessamtaler og prøvespil: Uge 48 

Spørgsmål om stillingen kan rettes til formand Jørgen Christian Pedersen, 61551271. 

Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest 

Ansøgning vedlagt kopier af eksamensbeviser, dokumentation for faglig uddannelse og udtalelser sendes til Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9, 6900 Skjern, mærket ansøgning eller til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.skjernsogn.dk  

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.