Stillingsopslag:

Horbelev og Falkerslev kirke

Horbelev og Falkerslev kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 18 timer
Ansøgningsfrist: 10. oktober 2018

Organist ved Horbelev og Falkerslev kirke, Falster Provsti, Lolland-Falster Stift                                                                

Deltidsstilling med tiltrædelse 1. november 2018 eller senere. 

Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist og korleder til at arbejde positivt sammen med menighedsråd, præst og kollegaer om at skabe gode gudstjenester, aktiviteter, koncerter og øvrige kirkelige tjenester i Horbelev og Falkerslev Kirke. 

Der er tradition for korarbejde, og i begge sogne er der god opbakning fra menighederne til tjenester og aktiviteter. 

Stillingen på 18 timer ugentligt indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter aftener, weekender og helligdage. Organisten har som udgangspunkt fast fri hver mandag. Der er 2 friweekender pr. kvartal udover weekendfri i forbindelse med afholdelse af ferie. 

Horbelev kirke, der ligger i den nordlige udkant af Horbelev på Falster, er en landsbykirke fra 1200 tallet.

Falkerslev kirke ligger i den lille landsby Falkerslev. Den er bygget ca. år 1300, og har siden 1695 været anneks til Horbelev.

Orglet i Horbelev Kirke er et Strarup orgel fra 1977, 1 manual med 7 stemmer, 1 pedal. I Falkerslev har orglet 1 manual, 5 stemmer og er fra Frederiksborg orgelbyggeri. 

Organistens primære arbejdsopgaver:

 • 2 gudstjenester hver søndag
 • Kirkelige handlinger: Årligt10-15 begravelser, 5-10 bryllupper, 4-6 dåbshandlinger
 • Medvirke på orgel/klaver ved gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger i begge kirker og eventuelle kirkelige handlinger uden for kirkerummene
 • Ledelse af voksenkor, øvning med koret 3 timer hver anden uge
 • Lejligheds medvirken ved babysalmesang og konfirmandundervisning etc.
 • Musikalsk ledsagelse og medvirken ved skole-kirke-aktiviteter og arrangementer
 • Sangaftener et par gange om året 

Vi søger en organist, der

 • har gode musikalske færdigheder
 • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • har lyst og evne til at være med til at udvikle korarbejde og musikken i gudstjenesten
 • har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet, engagement og samarbejde højt 

Horbelev og Falkerslev menighedsråd er arbejdsgivende myndighed, og du vil i det daglige referere direkte til præsten. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 297.418,48 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 29.844,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Anne-Grethe Andersen, telefon 20 44 86 91, eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 

Vi skal have din ansøgning senest 10. oktober 2018. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes at finde sted den 18. oktober 2018. 

Vi gør opmærksom på, at der er 3 måneders prøvetid, og at der indhentes referencer, herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.