Stillingsopslag:

Halskov kirke, vikariat

Halskov kirke, vikariat
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 14. september 2018

 

Organistvikar til Halskov Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift

 

Halskov Kirke søger en vikar til en organiststilling på 37 timer med ansættelse pr. 1. november 2018, da vores dygtige organist har valgt at søge orlov. Vikariatets varighed er til den 23. juli 2019 med mulighed for forlængelse yderligere et år. 

Vi søger derfor en dygtig og engageret organist, der…

  • kan samarbejde og være en del af et velfungerende team af medarbejdere og menighedsråd
  • kan tage vare på musikalske traditioner og samtidig bidrage med ideer og fornyelse af gudstjeneste og kirkeliv
  • kan videreføre og udvikle arbejdet med pigekoret, der er en vigtig del af kirkens liv 

Stillingen omfatter bl.a.:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken, i Korsør Kirkegårds kapel og på to plejehjem
  • Månedlig sangaften, eftermiddagsmøde, formiddagskirke og andre gode arrangementer
  • Et lønnet pigekor
  • Et kor med to professionelle sangere til begravelser/bisættelser (i samarbejde med organisten i Skt. Povls Kirke)
  • Planlægning af gode koncerter i samarbejde med menighedsrådet, herunder egne koncerter
  • Mulighed for nogen deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmand 

Halskov Kirke er moderne Kirke fra 1968 i et sogn, der udgør den nordlige halvdel af Korsør. Der er ca. 7.500 indbyggere i sognet, og der er ansat to præster. Sognet har et godt kirkeliv med gudstjenester og arrangementer, for Halskov Kirke er et rart sted at være. 

Kirkens orgel er bygget af Frobenius (1972) og er på 18 stemmer. Der er desuden et Yamaha flygel til brug for koncerter, musikgudstjenester og sangaftener. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO-10 Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Ansættelse sker ved Halskov Sogns Menighedsråd beliggende Birkemosevej 20, 4220 Korsør 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 305.116,38 kr. – 371.790,79 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,37 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil være 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest og referencer fra tidligere arbejdssteder. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birthe Vilhelmsen på tlf. 28 49 40 33, eller til en af kirkens præster, Anne Lundblad på tlf. 58 37 14 03 eller Jacob Støvring på tlf. 28 62 85 50. 

Ansøgning bilagt CV og referencer sendes til Halskov Kirke, Birkemosevej 20, 4220 Korsør mærket ”Organist” eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningsfrist er den 14. september 2018.

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i uge 39, onsdag d. 26. september og torsdag den 27. september.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.