Stillingsopslag:

Frederikssund kirke

Frederikssund kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 19.08. 2018

 

Stillingen som organist ved Frederikssund Provsti, Helsingør Stift, er ledig til besættelse
pr. 1. september 2018 eller snarest derefter.

Frederikssund Kirke er en aktiv bykirke i et stort sogn med ca. 6.700 indbyggere. Vi søger en holdspiller, der sammen med de øvrige ansatte, menighedsråd, musikalske foreninger og institutioner samt frivillige kan skabe et mangfoldigt musikalsk bidrag til en nutidig menighed der er karakteriseret af både kreativitet, tradition og fornyelse.

Der er tilknyttet kirkesanger og et kor, som vi ønsker at fastholde og udbygge. Kirken er udstyret med et Thomas Krohn-orgel med 13 stemmer og et Danhild elektronisk orgel med 2 x 25 stemmer. Menighedsrådet er i øjeblikket i gang med et nyt orgelprojekt, hvor den nye organist får mulighed for at sætte sit præg på den endelige disposition.

Vi forventer:

  • At du har bestået DOKS eller PO-uddannelsen – eller har en tilsvarende uddannelse fra udlandet
  • At du kan arrangere koncerter og musikgudstjenester
  • At du er kirkeligt engageret
  • At du er positivt indstillet for at spille rytmisk musik i forbindelse med gudstjenester og arrangementer
  • At du vil stå i spidsen for kirkesanger og kor
  • At du er en aktiv medspiller i menigheden og deltager i såvel det kollegiale fællesskab som det kirkelige menighedsliv

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Ansættelse sker i henhold til følgende:

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 (tidligere PO-organist) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.388,51 kr. – 399.567,24 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2010) mellem 305.116,37 kr. – 371.793,78 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.257,36 kr. – 60.971,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2018 kr. 294.418,47 og basisløntrin 2 udgør kr. 308.437,74. Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.891,21 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd med indplacering efter forhandling.

Der er 3 måneders prøvetid.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgning sendes til Frederikssund Kirkes Menighedsråd, att. kontaktperson Bo Hansen, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund eller mailes til vores kordegn på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Yderligere oplysninger kan også indhentes hos kontaktperson Bo Hansen på telefon 2080 8286 eller hos sognepræst Thomas M. Rønberg på telefon 4731 0339.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 19/8 2018.

Samtaler forventes afholdt i uge 35. Læs mere på www.frederikssundkirke.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.