Stillingsopslag:

Aaby Kirke

Aaby Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:. 21. august 2018 kl. 12.00

En stilling som organist ved Aaby Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift, er ledig til besættelse pr. 15. september eller snarest derefter. 

Aaby Kirke er placeret ca. 20 km nordøst for Aalborg og sognet omfatter ca. 6200 indbyggere. Ud over dig er der pt. ansat 10 medarbejdere til varetagelse af forskellige funktioner, både i Kirken, på kirkegården og i sognegården. Aabybro er i en rivende udvikling med mange børnefamilier og stor tilflytning. Der er stor aktivitet i tilknytning til kirken og der er mange faste kirkegængere. Vi er et travlt sogn, og du vil komme til at samarbejde med en stor flok meget engagerede mennesker. Du vil kunne se mere om sognet på hjemmesiden www.aabykirke.dk og på Facebook. 

Vi søger en organist på fuld tid, der med begejstring og engagement vil drive og videreudvikle det musikalske liv i og omkring Aaby Kirke, i samarbejde med præster, menighedsråd, øvrige ansatte og i samarbejde med nabosogne og øvrige samarbejdspartnere. Udover at medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, har organisten hidtil været drivkraften bag vores store og meget velfungerende børne- og ungdomskor samt et sognekor, som samles ved enkelte lejligheder i forbindelse med eksempelvis højtider. Ligeledes har organisten været drivkraften bag kirkekoncerter, som både kan indeholde vores eget kor, byens andre kor og professionelle kor/kirkemusikere.

Hidtil har vi prioriteret højt at have et børne- og ungdomskor, det er stadig et stort ønske for os, men vi er også åbne for nytænkning og andre muligheder for at inddrage mennesker og musik i vores sogn. 

Du medvirker endvidere ved arrangementer i Sognegården, plejehjemsgudstjenester, julegudstjenester med daginstitutioner og skoler, babysalmesang samt lejlighedsvis ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander. 

Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkens orgel, som er bygget af Marcussen og Søn og ibrugtaget 1988. Orglet omfatter 15 stemmer og 2 manualer og for klaveret i kirken og i sognegården. 

Menighedsrådet vil sammen med stillingsindehaveren udarbejde den konkrete arbejdsbeskrivelse for stillingen.  

Menighedsrådet vil lægge vægt på:

  • at du er uddannet organist eller kirkemusiker
  • at du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.
  • at du har en vis erfaring i korledelse
  • at du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden over for kirkens brugere og menighed
  • at du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte og menighedsråd.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i

henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer. 

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formand Tina Stenfeldt tlf: 26946129, eller kontaktperson Inge-Marie Fredborg tlf. 51262350 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Aaby Kirkes menighedsråd pr. mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.​. 

eller Aaby Kirkes kirkekontor, Kirkevej 21, 9440 Aabybro. 

Ansøgningsfrist d. 21. august kl. 12.00 

Samtaler/prøvespil afholdes lørdag d. 1. september fra kl. 8.00

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.