Stillingsopslag:

Københavns Domkirke, 2. organist

Københavns Domkirke, 2. organist
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 15. juli 2018

Stillingen som 2. organist i Vor Frue Sogn, Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke samt Sct. Andreas Kirke er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest muligt

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet forventer kvalifikationer på højeste niveau som koncertorganist såvel som liturgisk ekspertise og indføling. Der forventes endvidere kompetence inden for kordirektion og korledelse.

Menighedsrådet lægger desuden vægt på samarbejdsevner, fleksibilitet, engagement, sans for Vor Frue Kirkes særlige musikalske tradition samt lyst og kapacitet til nytænkning.

Desuden forventes det, at ansøgeren skal kunne arbejde vedholdende og struktureret med sans for både den kortsigtede og langsigtede planlægning og forberedelse.

  1. organisten har med domorganisten ansvar for det omfattende kirkemusikalske arbejde ved Københavns Domkirke.

Ved domkirken er foruden 2. organisten ansat domorganist, 3. organist, domkantor (Københavns Drengekor) og (for tiden) kantor (Vor Frue Kantori – 16 sangere).

I Vor Frue Kirke er der daglige radiotransmitterede morgenandagter med to orgelstykker samt korsats, 3-4 ugentlige gudstjenester, 5 årlige vespere med Københavns Drengekor, ordinationsgudstjenester, 1 mdl. børnegudstjeneste  m.m, hvilke tjenester fordeles mellem sognets organister.

Desuden afholder 2. organisten sammen med domorganisten en række orgelkoncerter året rundt, hvoraf 2. organisten forventes at varetage 5 koncerter årligt med solistisk orgelspil.

Endvidere medvirker organisterne ved menighedsarrangementer, konfirmationsforberedelse og lignende i et nærmere defineret omfang.

Stillingen
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner pr. 1.12.2017)).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,12 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner pr. 1.12.2017). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner pr. 1.12.2017) for tjeneste ved 1 kirke/29.084,24 kr. (nutidskroner pr. 1.12.2017) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Tiltrædelse
Stillinge ønskes besat pr. 1. oktober 2018.

Ansøgning
Ansøgningen med relevante bilag sendes via Jobnet eller via link på Domkirkens hjemmeside. https://domkirken.dk/page/33769/ledige-stillinger,

Statens E-rekrutteringssystem anvendes. Anvend knappen "Søg stillingen" eller "Søg Jobbet"

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.juli kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler finder sted snarest efter ansøgningsfristens udløb, og der vil blive indkaldt til efterfølgende prøvespil.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Flere oplysninger
Kontakt gerne domorganist Hanne Kuhlmann tlf. 61 22 06 23 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere om Vor Frue Sogn på www.domkirken.dk.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.