Stillingsopslag:

Sankt Hans kirke, Odense, Barselsvikariat

Sankt Hans kirke, Odense
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse, Barselsvikariat
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 17. juni 2018

 

Barselsvikar for Organist ved Sankt Hans Kirke, Odense 

Stillingen som barselsvikar for organisten ved Sankt Hans Kirke i Odense er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Sankt Hans Kirke er en kirke med et bredt og varieret menighedsarbejde, hvor der er aktiviteter for alle aldersgrupper. Vi har særligt fokus på musikalske aktiviteter, som består af forskellige kor, rytmiske gudstjenester og koncerter. 

Vi ønsker en barselsvikar, som vil fortsætte kirkens tradition med et højt musikalsk niveau med stor mangfoldighed. Vi lægger vægt på, at højmessen er et højdepunkt for menigheden. Organisten skal, udover at medvirke ved de (ret få) kirkelige handlinger, være en brændende korleder for både et højmessekor bestående af professionelle sangere samt for kirkens børnekor:
Spirekoret (børn fra 0.-2. klasse) og Odense Drengekor (drenge fra 3. klasse). Dette forudsætter gode organisatoriske kompetencer. Derfor forventes, i tilknytning til børnekorene, interesse og evner for både rytmisk og klassisk musik.
Stillingen kan også besættes uden forpligtelse til drengekoret, hvis menighedsrådet eller ansøger ikke skønner, at de nødvendige kompetencer er til rådighed. Det vil betyde en nedsættelse i tid på 5 timer ugentligt.

I det daglige arbejde vil organisten være en del af vores personalegruppe, som består af 2 præster, 3 kirketjenere, 2 sognemedhjælpere, 1 rytmisk menighedsmusiker samt kordegn.

Vi lægger afgørende vægt på, at vores medarbejdere er fleksible og samarbejdsorienterede, så alles ressourcer udnyttes bedst muligt.

Orglet i kirken i Sct. Hans Kirke er et Markussen & Søn 1962/87 - 37 stemmer, 3 manualer, pedal og setzerkombinationssystem. Derudover benyttes et mindre kororgel, Markussen & Søn 1961 - 5 stemmer, 1 manual og pedal.

Ansættelse sker ved Sankt Hans Sogns Menighedsråd beliggende Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.509,91 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid

Ansøgningsfrist er 17. juni 2018 kl. 24.00. Ansøgning med relevante bilag skal sendes til
Sankt Hans Kirke, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til den daglige leder, sognepræst Peter Ø. Jacobsen på telefon 5130 1970 eller organist Susanne Krog Thesbjerg tlf. 2141 0481

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 26. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


Der henvises til kirkens hjemmeside www.sankthanskirke.dk for nærmere information om orgelet, kirken og menigheden – herunder kirkens visioner.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.