Stillingsopslag:

Bolbro Kirke

Bolbro Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 15. juni 2018

 

En stilling som organist ved Bolbro Kirke, er ledig pr. 1. september 2018.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

  • Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang, ved
    gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som uden for kirken.
  • Forestå ledelse af kor - alt efter interesse og lokal tilslutning.
  • Forestå koncertarrangementer.
  • Sørge for vikardækning for organist og kormedlemmer. 

Bolbro Sogn har 10.832 indbyggere, Der er ansat 3 præster, kordegn/kordegnevikar, kirketjener/kirketjenervikar og organistvikar.

Sognet er kendetegnet ved et sogn i vækst - der bygges ny bydel. Vi er et sogn med en stor mangfoldig menighed, som vi gerne vil give et godt kirkeligt tilbud.

Orglet i Bolbro Kirke er et orgel med 16 stemmer fra Marcussen og Søn, Åbenrå.

Vi forventer, at du:

  • At du er uddannet organist (DOKS).
  • Er imødekommende og har gode samarbejdsevner.
  • At du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire, nye klassiske salmer og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire. 

Ansættelse sker ved Bolbro Menighedsråd, Stadionvej 68, 5200 Odense V.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bolbro sogns menighedsrådsformand Karin Wermuth, tlf.  31 23 37 35, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontaktperson Jens Aage Hansen, tlf.    23 26 41 58, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bolbro menighedsråd: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. juni 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 22. juni 2018 i Bolbro Kirke og Bolbro Sognehus.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelsen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.