Stillingsopslag:

Ansgars Kirken, Aalborg

Ansgars Kirken, Aalborg
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 15-22 timer
Ansøgningsfrist: 28. 05. 2018 kl. 12.00 

Kirkemusiker til Ansgars Kirken, Aalborg


Vi søger pr. 1. september 2018 en dygtig kirkemusiker og eventuel organistassistent, som brænder for gudstjeneste og menighedsliv samt musikkens forskellige roller heri, hvor klassisk tradition og kirkemusik holdes i hævd og kombineres med nyere rytmisk sang og musik.

Ansøger forventes at have særlig interesse, kvalifikationer og rutine inden for korledelse og akkompagnement, og deltager aktivt og efter behov med sine musikalske kompetencer i kirkens forskellige arrangementer.

Evner inden for orgelspil og lyst til at fungere som organistassistent i organistens ferier, friweekends og ved andre lejligheder vil være et plus, men ikke et krav.  


Profil

Vi forventer, at den rette kandidat:

  • Har erfaring med ledelse af kor, gerne både børne-, unge- og voksenkor.
  • Medvirker til at udvikle kirkens kor og øvrige musikarbejde med forskellige musikgenrer, der passer til kirkens gudstjenester, menighedsliv og koncerter.
  • Ønsker at samarbejde med kirkens frivillige medarbejdere herunder medvirke til at koordinere og udvikle kirkens frivillige lovsangsarbejde.
  • Ønsker at være en naturlig del af kirkens menighedsliv og øvrige aktiviteter i kirken.
  • Kan identificere sig med kirkens profil og værdigrundlag – se mere på ansgarskirken.dk 

Ansættelsen sker ved Ansgars Sogns Menighedsråd, Aalborg Budolfi Provsti med tiltrædelse 1. september 2018. Ansættelsen er på 15–22 timer om ugen afhængigt af organistfunktionen.


Om Ansgars Kirken

Ansgars Kirken ligger centralt i Aalborg mellem Aalborgtårnet og Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Sognet har knap 8000 indbyggere, og der er tilknyttet to sognepræster. Ansgars Kirkens organist er leder af kirkens samlede musikarbejde. Ved gudstjenesten medvirker lønnede sangere og kirken har pt. et spirekor/korskole og børnekor. Der er flere engagerede frivillige, som medvirker med nyere rytmisk lovsang ved gudstjenester og andre arrangementer. Der ud over arrangeres der koncerter i kirken med deltagelse både af kirkens egne kor og musikere og andre. Se gerne mere på vores hjemmeside om musik i kirken.

Ansgars Kirken er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenderne. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester med mange deltagere i alle aldersgrupper, bryllupper, begravelser og koncerter. Der skal om kort tid igangsættes byggeri af menighedshus, og vi forventer gode rammer for kor og musikliv i kirken.  

Ansgars Kirken har følgende musikinstrumenter/-udstyr:

  • 2 orgler.
  • 1 Yamaha flygel i kirkerummet og 2 klaverer i kirkesal og organistkontor samt et transportabelt el-klaver.
  • Digital mixerpult, Bose lydanlæg med bashøjtalere og diverse mikrofoner. 


Kontaktoplysninger og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ansgars Kirkens organist, Niels Jørgen Munk Møller: tlf. 27 82 33 54, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Menighedsrådsformand Jette Maksten: tlf. 40 29 40 88, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er også muligt at tage kontakt til kirkens sognepræster:

Anders Jensen: tlf. 29 33 06 86, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Uffe Kronborg: tlf. 50 40 54 08, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ansgars Kirkens kontor, Vesterbro 15, 9000 Aalborg eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 28. maj 2018 kl. 12:00.

Ansættelsessamtalerne finder sted d. 5. juni 2018. Ved samtalen vil der være en lille prima vista opgave.

Har man ikke hørt fra kirken inden samtalerne, er man ikke kommet i betragtning til stillingen. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der kan indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

Menighedsrådet dækker rejseudgifter til samtalen.  

Løn og ansættelse i henhold til overenskomsterne
Ansættelse af en Kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller Kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en Kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.