Stillingsopslag:

Højdevangskirken

Højdevangskirken
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 28. 05. 2018 kl. 12.00

 

En stilling som organist ved Højdevangskirken er ledig pr. 1. juli 2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Tjenesten omfatter orgelspil og korledelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Højdevangskirken, Amagerbroprovsti, og de i sognet tilknyttede plejehjem.

Det forventes desuden, at organisten har kompetencer inden for solistisk orgelspil, liturgisk orgelspil, korledelse herunder repetition og akkompagnement samt administration. Der er tilknyttet voksenkor med 4 sangere til kirken og der er tradition for motet i forbindelse med højmessen. Det forventes at organisten arrangerer og medvirker ved et antal koncerter årligt.

Vi ønsker en åben og imødekommende person            

  • der vil indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med kirkens 3 præster om gudstjenester, liturgi og øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter.
  • der vil indgå i et positivt samarbejde med alle omkring kirken og er imødekommende og initiativrig
  • der har indgående kendskab til kirkens liturgi og salmer
  • der har indsigt i og forståelse for kirkens liv.

Kirkens orgel er et særdeles velklingende og veldisponeret Jensen & Thomsen-orgel fra 1990 på 26 stemmer, der fungerer fint til både liturgisk og solistisk spil

Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende udenlandsk uddannelse vil blive foretrukket.

Højdevangs sogn, har 13.087 indbyggere, pr. 1. januar 2018.

I Højdevangskirken er vi 12 fastansatte medarbejdere.

Ansættelsen sker ved Højdevangs sogns menighedsråd beliggende Irlandsvej 45, 2300 København S.

Stillingen 
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20 kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikeruddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 291.121,12 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 304.983,37 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Stillingen ønskes besat per 1. juli 2018 eller efter aftale.

Ansøgning med relevante bilag sendes per e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. maj kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Flere oplysninger
Kontakt evt. organist Elsebet Heinesen tlf. 22 76 13 70 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere om Højdevangs sogn på www.hoejdevangskirken.dk.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.