Stillingsopslag:

Vipperød Sogn

Vipperød Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist:
22. maj 2018. kl. 12:00

Organist/Kirkemusiker ved Kirkerne i Vipperød Sogn. 

Vipperød menighedsråd har besluttet at udvide organiststillingen ved ”Kirkerne i Vipperød” til en fuldtidsstilling. Derfor søger vi en dygtig og alsidig organist til Ågerup kirke, Grandløse kirke, Sdr. Asmindrup kirke og kirken i Vipperød Sognegård. 

Vi ønsker at skabe en spændende og kreativ musikalsk ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød sogns beboere. Vi har en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester. Som noget nyt har menighedsrådet udviklet en vision for musikken i kirkerne, i den forbindelse ønsker vi et børnekor og gudstjenester med musik i forskellige genrer, hvor lovsange og nyere sange og salmer bruges. Kirken arrangerer velbesøgte sogneeftermiddage, højskolesangaftner, foredragsaftner, babysalmesang og meget andet. 

Alt dette for at møde hele menigheden, i et sprog som vi kan relatere til. Det er derfor vigtigt at du musikalsk magter både klassisk salmesang, men også festlige børnesange og nyere musik og er villig til eksperimentere. Menighedsrådet ligger stor vægt på villighed til faglig udvikling.

Der er tilknyttet en stor gruppe frivillige omkring kirkens aktiviteter, som vi håber at kunne aktivere endnu mere med de nye musikalske tiltag. 

Vipperød har skoler og børnehave/vuggestue samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv, som vi gerne arbejder sammen med. Vi oplever stor opbakning fra hele sognet, i forbindelse med vores traditionsrige arrangementer, såsom Sankt Hans, Fastelavn, sognedag og helligdagene.

Arbejdsopgaverne ved Kirkerne i Vipperød, er:

  • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i alle kirkerne.
  • At jævnligt medvirke ved minikonfirmand og konfirmandundervisning.
  • At være initiativtager i forbindelse med afholdelse af koncerter, højskoleaftener m.m.
  • At forestå kor – alt efter interesse og lokal tilslutning.
  • At sørge for vikardækning for organist og kirkesangere.

 

Menighedsrådet lægger vægt på:

  • at du er uddannet organist
  • at du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire, nye klassiske salmer og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.
  • at du har erfaring med korledelse
  • at du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden.
  • at du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.

 

Samtaler og prøvespil vil findes sted i Ågerup Kirke og Vipperød Sognegård, søndag d. 27. maj 2018. Opgaver og salmevalg i forbindelse med prøvespil, offentliggøres på www.kirkerneivipperød.dk , senest d. 14. maj 2018.

 
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.


Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922/år, og basisløntrin 2 udgør 300.584/år. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør kr. 22.308/år for tjeneste ved en kirke. (alle beløb i nutidskroner) 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS)aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 297.347 - 362.324/år, samt rådighedstillæg på kr. 38.257 - 59.419/år. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. (alle beløb i nutidskroner)

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer.
Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Thomas Jacobsen på telefon 59182007 og på kirkens hjemmeside, www.kirkerneivipperoed.dk.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 22. maj 2018. kl. 12:00.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.