Stillingsopslag:

Fonnesbæk og Isenvad kirker

Fonnesbæk og Isenvad kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 11. 04 2018

 

ORGANIST SØGES til Fonnesbæk Kirke i Ikast og Isenvad Kirke

Fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. juni 2018

 

Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende fuldtids organist og korleder til at arbejde positivt sammen med menighedsråd, præster og kollegaer om at skabe gode gudstjenester, aktiviteter, koncerter og øvrige kirkelige tjenester i Fonnesbæk Kirke og Isenvad Kirke.
Der er tradition for korarbejde og i begge sogne er der rigtig god opbakning fra menighederne til tjenester og aktiviteter. 

Stillingen på 37 timer ugentligt indeholder skiftende arbejdstider, der også omfatter aftener, weekender og helligdage. Som ansat i Folkekirken, vil du have en 5 dages arbejdsuge. Organisten har som udgangspunkt fast fri hver mandag.

Der er 2 friweekender pr. kvartal udover weekendfri i forbindelse med afholdelse af ferie. 

Fonnesbæk Kirke er bygget i 1994 i moderne stil med kirke, kontor-, undervisnings- og mødelokaler under samme tag. Kirkerummet indeholder et flygel og orgelet er fra Bruno Christensen & sønner 1994 med 20 stemmer, 2 manualer og pedaler.

Isenvad Kirke er en traditionel landsbykirke fra 1800 tallet, istandsat 2018, med orgel fra Marcussen & søn 1973 med 6 stemmer, 1 manual og pedaler.            

 

Organistens primære arbejdsopgaver:

 • Medvirke på orgel/flygel ved gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger i Fonnesbæk kirke, Isenvad kirke og eventuelle kirkelige handlinger uden for kirkerummene.
 • Ledelse af kor.
 • Babysalmesang i samarbejde med sognemedhjælper.
 • Musikalsk ledsagelse og medvirken ved skole-kirke aktiviteter og arrangementer.
 • Planlægge og afholde kirkekoncerter i samarbejde med kor- og musikudvalg.

 

Vi søger en organist/kirkemusiker, der:

 • Har gode musikalske færdigheder.
 • Er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Har lyst og evne til at være med til at udvikle korarbejde og musikken i gudstjenesten.
 • Er åben for anderledes gudstjenesteformer.
 • Kan arbejde selvstændigt og målrettet.
 • Har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet, engagement og samarbejde højt.

 

Det er nødvendigt, at du kan transportere dig selv mellem de to sognekirker. 

Fonnesbæk Menighedsråd er arbejdsgivende myndighed, men du vil i det daglige referere direkte til kirkekoordinatoren som har den daglige ledelse.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Trine Bæk, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 24 28 12 38 eller kirkekoordinator Tove Simonsen, tlf. 30 44 32 12. 

Vi skal have din ansøgning senest den 11. april 2018 

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Fonnesbæk kirke, att. Personaleudvalget, O. Vestergaard-Poulsens Allé 1, 7430 Ikast eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted d. 19. april 2018, eftermiddag. 

Vi gør opmærksom på, at der er 3 måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.