Stillingsopslag:

Hasseris kirke 2. organist

Hasseris kirke 2. organist
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 11.12. 2017 kl. 12

 

En stilling som 2. organist ved Hasseris Kirke, Hasseris Sogn, Aalborg Budolfi Provsti er ledig til ansættelse pr. 1.2. 2018

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • spille ved gudstjenester (årligt ca. 27 højmesser + ca. 25 andre gudstjenester + ca. 60 vielser og begravelser)
 • spille ved plejehjemsgudstjenester (ca.10 pr. år)
 • spille ved diverse arrangementer i kirke og mødelokaler. Disse arrangementer fordeles mellem de 2 organister
 • have hovedansvaret for vokalgruppe og trio samt rytmiske instrumenter
 • forestå ledelse af børnekor i samarbejde med kirkens nuværende organist
 • kunne lave musikalsk arbejde med vokalgruppe/trio, et ungdomskor og et børnekor.
 • afholde og arrangere kirkekoncerter (ca.14 årligt) i samarbejde med kirkens 1.organist

Hasseris Sogn har 11716 indbyggere og er kendetegnet ved at være  et ressourcestærkt og dynamisk forstadssogn til Aalborg med et levende kirke-, kultur- og musikliv. Der er 20 ansatte ved kirken, herunder 2 organister, en rytmisk vokalgruppe, 2 rytmiske musikere og derudover børnekor og ungdomskor.

Hasseris Kirke er kendt for et genremæssigt bredt funderet kirkemusikliv spændende fra det centralt klassiske repertoire til den nye kirkemusik, herunder den rytmiske musik.

Dette afspejler sig konkret i, at vi med de forskellige kor og musikere, der er tilknyttet kirken, lægger vægt på at kombinere traditionen med fornyelsen på tværs af genrer. Denne bredde ønsker vi at bibeholde og udvikle.

Orglet i Hasseris Kirke er bygget af orgelfirmaet Markussen og Søn med 31 stemmer, 3 manualer + pedal

I kirken er der et klokkespil med 24 klokker, der betjenes via computer.

Kirken har et omfattende udstyr indenfor studie og PA.

Vi forventer, at du:

 • er parat til at være en del af et kollegafællesskab og indgå i et gensidigt inspirerende samarbejde med kirkens 1. organist, øvrige ansatte og menighedsråd.
 • er fagligt velfunderet
 • har en klar interesse i udviklingen af kirkens rytmisk-musiske profil
 • har visioner for at fastholde og videreudvikle kirkens forskellige kor

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30 kr. og 362.324,00  kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. og 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner).

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Marianne Haldrup på telefonnummer 40845644 eller daglig leder Søren Ohlsen  på telefonnummer 20886179/ mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hasseris Kirke, Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg, att. Søren Ohlsen, eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11.12.2017 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted  18.12.2017.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.