Stillingsopslag:

Aalestrup Kirke, genopslag

Aalestrup Kirke, genopslag
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 26 timer
Ansøgningsfrist: 16. 12. 2017 kl. 12.

 

En stilling som organist ved Aalestrup Kirke, Vesthimmerlands Provsti er ledig pr.1. januar 2018 eller snarest.

Stillingen er som udgangspunkt på 26 timer pr. uge. 

Aalestrup kirke er nabo til Den jyske Rosenpark og idyllen ved Simested Å. Aalestrup tilbyder mange fritidsaktiviteter og ligger centralt for pendling til Viborg/Aalborg/Hobro.
Vores organist gennem en lang årrække har valgt at gå på pension.
Derfor skal vi have fundet en dygtig, gerne konservatorieuddannet afløser. 

Aalestrup sogn og skiftende menighedsråd har værdsat og understøttet gode musikalske traditioner og nye tiltag. Voksenkoret og tidligere børnekoret har deltaget ved en række højmesser. Kirkekoncerter har fyldt kirken til bristepunktet. De seneste år har fast været på programmet at tilbyde babysalmesang og salmesang for vuggestuebørn, som arrangeres – og afvikles af organist og frivillig i godt samarbejde. Vi har opført påskemusical med konfirmander som aktører – et arrangement lavet som et samarbejde mellem præst, organist og frivillige fra sognet.

Ved Aalestrup kirke prioriter vi godt samarbejde mellem ansatte og menighedsråd samt uformel omgangsform.

Fordi vi ønsker stadig udvikling og ny inspiration forventes det, at man efteruddanner sig.

Ønsket til vores nye organist er et menneske, som kan se sig selv i ovenstående beskrivelse af arbejdspladssen og som meget gerne med personlighed, erfaringer og talent kan være med til at udvikle organiststillingen.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

  • spille ved gudstjenester i Aalestrup (ca. 46 tjenester + ca. 50 vielser og begravelser)
  • spille ved plejehjemsgudstjenester på plejehjemmet Åglimt (ca. 19 tjenester)
  • spille ved diverse arrangementer i sognehuset (ca. 25 stk.)
  • deltage i babysalmesang og salmesang for vuggestuebørn (ca. 24 gange)
  • søge at samle og lede et voksenkor og et børnekor
  • afholde kirkekoncerter (min. 2 stk.)
  • i det hele taget engagere dig i aktiviteter i – og omkring kirken

 

Aalestrup Sogn har 2864 antal indbyggere, 6 ansatte i sognet.

Orglet i Aalestrup Kirke er et Th. Frobenius fra 1946 med 11 stemmer fordel på 2 manualer, ”Hovedværk”, ”Svelleværk” og ”Pedal”. Ansættelse sker ved Aalestrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 14, Aalestrup.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lisbet Primdal på telefonnummer: 21 39 48 40/mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Aalestrup menighedsråd på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 10. november 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 16.november 2017 fra kl. 16.
Prøvespil forventes at finde sted torsdag den 23. november fra kl. 17.

Menighedsrådet vil indhente referencer.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.