Stillingsopslag:

Sankt Ansgar og Sankt Knuds kirker

Sankt Ansgar og Sankt Knuds kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 19. 10. 2017 kl. 12.

Er du vores nye organist ? 

Vores organist har fået nye udfordringer, så derfor opslås stillingen som organist ved Sankt Ansgar og Sankt Knuds kirker, Bramming Sogn, som ledig. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2017 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi kan tilbyde:

 • Nybygget og velklingende orgel i Sankt Ansgar kirke, bygget af Anders Haugaard Rasmussen 2016 med 2 manualer og pedal, 17 stemmer. Sankt Knuds kirke orgel bygget af Marcussen & Søn 1952, nyrenoveret 2015. Et manual og pedal, 5 stemmer.
 • Korarbejde
 • Højmesser med god kirkegang
 • Flere typer gudstjenester
 • Hyggelig og munter omgangstone
 •  

Bramming Sogn er et sogn i vækst med 7519 indbyggere. Der er 13 ansatte ved kirken. Sognet er kendetegnet ved et aktivt foreningsliv. God interesse og deltagelse i det kirkelige liv.

Vi søger en organist som:

 • er fagligt uddannet
 • kan og vil fastholde og videreudvikle kirkens kor
 • medvirke ved babysalmesang
 • kan arrangere koncerter
 • medvirker ved arrangementer i sognegård og kirke
 • er parat til at indgå i et gensidigt inspirerende samarbejde med kirkens ansatte og menighedsråd 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. 

Ansættelse sker ved Bramming Sogns Menighedsråd beliggende Nørregade 52A, 6740 Bramming.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,00 kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,77 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2017 kr. 286.922,00 og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,00. Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Karsten Sejrsgaard på 21285638  eller til kirkekontoret 75101522.

Spørgsmål vedr. orglerne kan ske til orgelbygger Anders Haugaard Rasmussen, mobil 20156661.

Ansøgning med relevante bilag og CV sendes på mail til Bramming sogns Menighedsråd på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. oktober 2017 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 43

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og der skal afleveres børneattest ved ansættelse.

Oplysninger om Bramming Sogn kan findes på www.sogn.dk/Bramming.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.