Stillingsopslag:

Sankt Pauls, Nyboder

Sankt Pauls, Nyboder
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse 
Stillingsstørrelse: 37 timer 
Ansøgningsfrist: 07.11.17 kl. 12.00

Organist søges til Sankt Pauls i Nyboder

Har du salmer og højskolesange i hjertet, mestrer du at løfte menighedens sang, dirigere klassiske korværker samt akkompagnere soli, og kan du improvisere og komponere, er du måske den organist, vi søger til en ledig 37 timers organist stilling ved Sankt Pauls Kirke. Stilling ønskes besat senest den 1. januar 2018. Om Jobbet Vi søger en organist, der har en bred musikalsk kompetence, der både kan værdsætte og udnytte vores store orgels mange muligheder, og samtidig med faglighed og personlighed er en naturlig leder af Sankt Pauls Kantori. Du skal være opsat på at tilføre gudstjenester og kirkelige handlinger et løft, så menigheden oplever et musikalsk fællesskab, og du skal være indstillet på et udvidet samarbejde med kirkens præster om gudstjenesternes musikalske udtryk. Du skal naturligt indgå i et arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte, og der vil være faste dage og tidspunkter, hvor du kan træffes i Sankt Pauls.

Da menighedsrådet ønsker at ansætte to organister ved kirken, er det muligt at søge stillingen på nedsat tid.

Instrumentet: Sankt Pauls Köhne/Starup-orgel er enestående. I sig selv en vigtig repræsentant for dansk orgelbygnings elektro-pneumatiske periode, men dertil kommer, at orglet med sine 42 stemmer nyder en fremragende akustisk placering i Sankt Pauls højloftede kirkerum. Kirken har derudover et kororgel bygget i år 2000 af den hollandske orgelbygger Henk Klop.

Kantoriet: Sankt Pauls Kantori består af fire højprofessionelle lyriske solister, der ved hver gudstjeneste både synger flerstemmigt og soli.

Vi forventer

- At du er uddannet (DOKS/PO/kirkemusiker).
- At du mestrer den klassiske kirkemusik, Højskolesangbogens musikalske tradition og holder af at improvisere.
- At du har erfaring med at akkompagnere og dirigere kor og solistisk optræden.
- At du har høje faglig ambitioner på egne og kirkens vegne.
- At du gerne tænker nyt og altid arbejder med nye faglige tiltag.
- At du er systematisk i din planlægning.
- At du samarbejder med Kantoriet om gudstjenesters indhold, samt administrerer sangernes løn og ferie.
- At du samarbejder med kirkens anden organist om friweekends og ferier.
- At du samarbejder med præsten om gudstjenestens musikalske form og indslag.
- At du har selvindsigt tilsat en anelse humor 

Om Sankt Pauls

Sankt Pauls stod til lukning i 2014, fordi menigheden var forsvindende lille. Siden er det imidlertid lykkedes at skabe en voksen gudstjenestefejrende menighed, der hører en af Københavns største. Vi har kun sjældent en voksendåb ved søndagsgudstjenesterne. Imidlertid døber vi mange børn ved store børnegudstjenester om lørdagen. Organisten bistår ved konfirmandundervisningen, der foregår to gange om måneden. I 2017/18 er der indskrevet 40 konfirmander. Der er en fast plejehjemsgudstjeneste om måneden. Søndagshøjmessen og torsdags musikandagterne henvender sig således suverænt til voksne mennesker, der ikke kommer af anden grund end, at de ønsker at gå i kirke. Det vil i Sankt Pauls sige at høre evangeliet forkyndt, gå til alters, synge fællessalmer – og lytte til stor musik. Det er organistens og præstens ansvar at tilrettelægge gudstjenester i fællesskab, men dog sådan, at det er organistens faglighed, erfaring og talent, der er den udfarende og iderige kraft i det musikalske samarbejde. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Sankt Pauls, Københavns Stift, Gernersgade 33, 1319 København K. Med forpligtelse til at medvirke ved plejehjemsgudstjenester på Rosenborgcentret, Rosengade 1, 1309 København K. 
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Øvrige oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og daglig leder Kathrine Lilleør mobil 2618 3240/mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
Sankt Pauls
Gernersgade 33
1319 Købehavn K
att.: Kathrine Lilleør

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. november 2017 kl. 12.00. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.