Stillingsopslag:

Kerteminde- Drigstrup

Kerteminde- Drigstrup
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 13. 08. 2017

En stilling som organist ved Kerteminde og Drigstrup kirker, Kerteminde-Drigstrup sogn er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kerteminde-Drigstrup er et sogn præget af et godt samarbejde, mellem 5 præster og 3 pastorater i Kerteminde og Hindsholm kirkesogne og mellem de ansatte ved kirkerne.

Vi har et spændende og varieret sogneliv, og vi vil gerne have dig til at hjælpe med at videreudvikle det. Vi vil gerne kunne tilbyde menigheden både den traditionelle gudstjeneste, et klassisk koncertliv og mere eksperimenterende gudstjenesteformer og musikalske oplevelser med børn.

Vi har et meget velfungerende kirke-skole samarbejde.

Vi har et godt koncertprogram, som arrangeres i fællesskab mellem de 5 sogne.

Der er hos os et ønske om at satse noget mere på korarbejde – vi vil gerne samarbejde med dig om hvordan.

Stillingen omfatter alle de traditionelle opgaver for en organist: Gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, deltagelse i undervisning og sognemøder.

Kirkerne råder over følgende instrumenter:

Orglet i Kerteminde Kirke er bygget af Marcussen & Søn og har 31 stemmer, tre manualer (hovedværk, brystværk og rygpositiv) og pedal. Desuden setzersystem (Jens Langvad) med 256 kombinationer.

Derudover er der et mindre orgel på 4 stemmer uden pedal i Drigstrup Kirke samt et orgel på 4 stemmer og anhangspedal i Kerteminde Kirkegårdskapel.

Der forefindes desuden flere klaverer i kirkens menighedshus samt et rigtig godt Kawai flygel i Kerteminde Kirke.

Vi forventer, at vores organist:

  • Er uddannet organist. Som udgangspunkt søger vi en organist med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS). Kirkemusikere med uddannelse i orgel- og korledelse (PO-organist) med rette kvalifikationer, vil kunne komme i betragtning.
  • Har indsigt i og forståelse for kirkens liv
  • Indgår i et positivt samarbejde med kollegaer og menighedsråd og er imødekommende og initiativrig
  • Samarbejder omkring planlægning af arrangementer med organist tilknyttet øvrige sogne på Hindsholm (Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby). 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Kerteminde Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Der samarbejdes især med organisten ansat ved kirkerne på Hindsholm (Stubberup, Dalby, Mesinge, Viby) omkring gensidig afløsning ved tjenesterne. 

Ansættelse sker ved Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd beliggende Præstegade 4, 5300 Kerteminde

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30 kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Carsten Weisz på telefonnummer 42 20 45 03 eller kontaktperson Elisabeth Møller Løye telefonnummer 51 32 23 23.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. august 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 34 2017.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil være 3 måneders prøvetid og der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale med ansøger.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.