Stillingsopslag:

Præstebro Sogn - Genopslag

Præstebro Sogn - Genopslag
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 32 timer
Ansøgningsfrist: 10. 08. 2017

Præstebro Sogn, Herlev Kommune søger organist – GENOPSLAG!

Er du den organist, vi søger?

Præstebro Sogn søger en organist, der i samarbejde med vore kor, sognets øvrige medarbejdere, frivillige og menighedsrådet vil være med til at udvikle kirkens musikliv til inspiration for alle kirkens brugere.

Vi ønsker stillingen besat fra den 15. september 2017 eller snarest muligt! Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. august 2017. Det er tilfældet, at den organist, menighedsrådet ansatte i forsommeren, fik tilsagn om en anden stilling kort efter ansættelsesstart!

Vi ønsker først og fremmest en engageret og alsidig organist, der ser det som sin opgave at fortælle en historie med hvert enkelt stykke musik. Vi håber på en organist, der brænder for at være en del af kirkens aktiviteter, med musik til alle slags gudstjenester, fællessang ved foredragsarrangementer og ved børnekorenes optræden.  Vi forventer, at du har en høj faglighed og glæde ved såvel at spille klassisk kirkemusik som rytmisk musik.

De følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores nye organist:

  • Lyst til fortsat at udvikle din musikalske faglighed.
  • Gode samarbejdsevner og fleksibilitet i din tilgang til arbejdet.
  • Kvalificeret korledelse af kirkens 4 sangere samt evne til at bidrage til udviklingen af kirkens kor-aktiviteter, fx ved at akkompagnere vores børnekor. 

Stillingen er på 32 timer pr. uge med mulighed for en opnormering af stillingen til fuld tid, hvis de rette omstændigheder er til stede. Arbejdet omfatter blandt andet:

  • Højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger i Præstebro Kirke
  • Gudstjenester, pt. hver 14. dag, på Herlev Hospital
  • Planlægning af sognets koncert- og musikaktiviteter. Organisten er formand for kirkens Kor- og Musikudvalg.
  • Klaverspil til fællessang ved møder og arrangementer.
  • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmand-aktiviteter.

Du vil være ansvarlig for fordelingen af korsangernes tjenester.

Vi kan tilbyde:

En udmærket Starup orgel fra 1975 med 12 stemmer.

Et lejet flygel - og et nyt flygel på budgettet i 2018. Dette får organisten naturligvis indflydelse på valget af.

Gode muligheder for kurser og efteruddannelse.

En aktiv kirke med god kirkegang. Kirken har et godt samarbejde med bl.a. nabosogne, med Folkekirkens Skoletjeneste og med børneinstitutioner i området. Et varmt fællesskab mellem ansatte og menighed. Der er kirkekaffe hver søndag.

Ansættelsen

Ansættelsen sker ved Præstebro Sogns Menighedsråd, Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev.

Ansættelse af en uddannet DOKS organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. Rådighedstillæg udgør mellem 38.257 kr. – 59.419 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør 286.922 kr. og basisløntrin 2 udgør 300.584 kr. Rådighedstillæg ved 1 kirke udgør 22.308 kr. Indplacering sker efter anciennitet. Løn samt rådighedstillæg er angivet for en fuldtidsstilling og skal kvoteres i overensstemmelse med den aktuelle stillings ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelsen af en kirkemusiker er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor løninterval 266.427 kr. – 389.393 kr. (Alle beløb er årlige nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. Rådighedstillæg udgør 20.536 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. august 2017.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt ultimo august. Ved prøvespil ønskes et selvvalgt præludium og postludium. Der skal indøves en Bach motet med de 4 sangere. Dertil kommer ca. 3 salmer og korsvar. Liturgien tilsendes de udvalgte ansøgere.

Du sender ansøgningen – inklusiv CV og relevante bilag – elektronisk til Præstebro Sogns Menighedsråd på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Besøg i Præstebro Kirke forud for ansøgningsfristen aftales med kordegn Kirsten Nybye på tlf: 44 91 65 42 eller pr. email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos sognepræst (kbf) Hjørdis Kjærgaard tlf.: 30 58 85 45, sognepræst Dorte Østergaard Christensen tlf: 40 12 99 98 eller hos næstformand for menighedsrådet Charlotte Møller Sørensen tlf.: 44 94 82 50.

Præstebro Sogn ligger i Herlev Kommune og har ca. 6.500 indbyggere. Præstebro Kirke er opført i 1969 og omdrejningspunktet for et aktivt kirkeliv. Kirken deltager også som en social entreprenør i flere lokale aktiviteter. Sognet har 3 præster (En (kbf.) på 100 %, en på 75 % og en hospitalspræst, der er knyttet til sognet med 5%), 4 kirkefunktionærer, 1 korleder på 15 timer, 4 korsangere, og pt. 2 andre timelønnede musikmedarbejdere (babymusik og musik for 1-6-årige). Kirken ligger østligt i byen, lige overfor Herlev Hospital, der er under udbygning. I forbindelse med hospitalets udvidelse skal der efter planen i de kommende år bygges et ”Center for Tro og Fordybelse” – en unik, selvstændig bygning med kirkerum, muslimsk bederum samt orangeri/stillerum. Kirken på hospitalet er sognets anden kirke.

Se yderligere informationer om Præstebro Sogn og sognets aktiviteter på www.praestebrokirke.dk.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.