Stillingsopslag:

Københavns Domkirke, Kantor

Københavns Domkirke, Kantor
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 9 timer
Ansøgningsfrist: 07.08.2017 kl. 12.00

 

En deltidsstilling på 9 timer ugentligt som kantor for kantoriet (16 sangere) ved Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke er ledig til besættelse snarest muligt.  

Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke søger en dirigent med uddannelse på kandidatniveau og dertil tilsvarende vokal- og korledelseserfaring. Menighedsrådet lægger vægt på liturgisk ekspertise og indføling. Samarbejdsevner, fleksibilitet og engagement er en selvfølge, ligesom forståelse for Vor Frue Kirkes særlige musikalske tradition. 

Stillingen er et led i en forsøgsordning i musikafdelingen ved Vor Frue Kirke, og der er derfor foreløbig tale om en tidsbegrænset stilling på et år. 

Ved kirken er ansat tre organister og en domkantor (Københavns Drengekor). Herudover kantoriets 16 sangere, der medvirker ved højmesser og kirkens øvrige gudstjenester i skiftende besætning. 

Kantor medvirker ved 1 ugentligt morgenandagt (kl. 8.05), ca. 3 højmesser om året på hellig -eller festsøndage, hvor Kantoriet optræder i fuld besætning, ved 3 årlige musikgudstjenester, landemode (første eller anden onsdag i oktober), ved 2-4 ordinationsgudstjenester årligt (søndag kl. 17), juleaften, 2 jazzgudstjenester under Copenhagen Jazzfestival, ydermere 2 søndage og herudover eventuelle særgudstjenester. 

Kantor varetager desuden administrationen af korets tjeneste- og prøveplan. Af mødeaktivitet er der et ugentligt kalendermøde, kvartalsvise medarbejdermøder og halvårlige kantorimøder. 

Planlægning af repertoire til musikgudstjenester, højmesser og særgudstjenester foregår i tæt samarbejde med domorganist Hanne Kuhlmann. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til uddannelse med reference til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS). Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder eventuel forhandling af kvalifikationstillæg. 

Der er tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

Tiltrædelse: snarest muligt/efter uge 33. 

Nærmere oplysninger om kantoriet kan findes på http://domkirken.dk/page/31/vor-frue-kantori. Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos domorganist Hanne Kuhlmann på telefon 61 22 06 23 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være modtaget senest den 7. august 2017 kl. 12:00. Korprøve og samtaler forventes afholdt ultimo uge 33.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.