Stillingsopslag:

Grundtvigskirken, Esbjerg

Grundtvigskirken, Esbjerg
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 23.07.2017

 

En stilling som organist ved Grundtvigskirken, Grundtvigs Sogn er ledig pr. 1. november 2017
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Organisten skal varetage følgende opgaver: 

 • Højmesser og kirkelige handlinger.
 • Korledelse af voksenkor og eventuelt fremtidigt børnekor.
 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med menighedsrådet.
 • Medvirke ved særlige gudstjenester som fx Allehelgen, kyndelmisse.
 • Klaverspil til fællessang ved møder og arrangementer.
 • Deltage i aktiviteter ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning.
 • Medvirke ved kirkens børnearbejde efter aftale.
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester efter aftale.
 • Diverse administrative opgaver.
 •  

Grundtvigs Sogn har 8445 indbyggere, og der er 7 ansatte i kirken.

Grundtvigs Sogn er et stort bysogn i det indre Esbjerg med et blandet befolkningsgrundlag. Kirken og sognet er knap 50 år gammel. Vi er et aktivt sogn med mange kirkelige handlinger og et højt aktivitetsniveau også på hverdagene. Vi har et godt orgel og virkeligt fine faciliteter for organisten. Kirken er bygget sammen med sognegården, hvor der er gode lokaler. Vi er en velfungerende arbejdsplads med et godt og konstruktivt samarbejde både i personalegruppen og i forhold til menighedsrådet. Menighedsrådet er indstillet på, at der for den rette ansøger kan forhandles kvalifikationstillæg.

Ud over de kirkelige handlinger og konfirmandundervisning består aktiviteterne i sognet blandt andet af sogneeftermiddage/aftener, søndagscafe, koncerter, spaghettigudstjenester, legestue, babysalmesang, sorggruppe og besøgstjeneste.

Orglet i Grundtvigskirken er et Bruno Christensen og sønner orgel. Det er bygget i 1988 og har 34 stemmer med setzerkombinationer, 2 manualer, et solomanual med en solo kornet 5 kor og pedal. 

Vi forventer, at vores organist:

 • Indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med kirkens to præster om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger og aktiviteter.
 • Indgår i et positivt samarbejde med kollegaer og menighedsråd og er imødekommende og initiativrig.
 • Samarbejder med regionens øvrige organister omkring planlægning af arrangementer, fx Vestjysk Orgelfestival, som afholdes hvert andet år.
 • Er velbevandret i klassisk kirkemusik og er åben over for andre stilarter.
 • Har indsigt i og forståelse for kirkens liv.
 • Er uddannet organist. Ansøgere med kirkemusikalsk kandidateksamen vil blive foretrukket.
 •  

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347,30kr. – 362.324,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.921,79 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584,09 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/29.084,24 kr. (nutidskroner)

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Menighedsrådsformand Inge Sørensen på telefonnummer 61 69 45 92, sognepræst Willy Christiansen på telefonnummer 40 68 38 63 eller sognepræst Jane Marie Sognstrup på telefonnummer 40 11 80 80 eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grundtvigskirkens Menighedsråd, Ribegade 74, 6700 Esbjerg eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. juli 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 36 eller efter aftale.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale med ansøgeren.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.