Stillingsopslag:

Sankt Lukas kirke i Aarhus

Sankt Lukas kirke i Aarhus
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: den 20. september kl. 12.00

Sankt Lukas kirke i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift søger pr. 1. januar 2022 en organist, da vores nuværende organist har valgt at gå på pension efter 48 års ansættelse ved kirken.

Det musikalske liv ved Sankt Lukas kirke har høj prioritet. Vi har et kirkerum med en fantastisk akustik, og vi ønsker at være et sted, hvor musikken i dens forskellige former lever og trives.

Om Kirken og sognet

Sankt Lukas kirke er fra 1926 og ligger i et sogn med 10.500 indbyggere. Det er et bysogn med mange forskelligartede gudstjenester og arrangementer, der rækker lang ud over sognets grænser. Der er et meget højt aktivitetsniveau på koncertsiden – både koncerter vi selv arrangerer og koncerter med eksterne arrangører. Vi har en stor bredde i vores kirkelige handlinger og arrangementer, kirken og sognehuset er i brug næsten hver dag.

Ud over koncerter kan nævnes: Forfattergudstjenester, sanselige gudstjenester, jazzgudstjeneste, AGF-andagter, natkirke, undervisning af almene konfirmander og specialkonfirmander, sogneaftener, SU-middage, fællesspisning for voksne, salmebogsmaraton, babysalmesang og børnesang.
Ud over voksenkantori, ungdoms- og pigekantori og spirekor huser vi også mange brugergrupper, bl.a. flere selvstændige kor.

Kirken har 4 præster, 2 kordegne, 2 kirketjenere, 1 kirke- og kulturmedarbejder/kommunikationsansvarlig samt et voksenkantori på 12 medlemmer. Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer. 

Om orglet

Orglet i Sankt Lukas kirke er bygget af Marcussen & Søn efter tegninger af kirkens arkitekt Kaj Gottlob. Det har 40 stemmer fordelt på hovedværk, svelleværk, rygpositiv og pedalværk. I 2001 udførte firmaet Th. Frobenius & Sønner en gennemgribende omintonering af orglet, elektriske koblinger mellem manualværkerne tilføjedes, og et computersystem med 8000 indstillelige klangkombinationer blev indbygget.

Kirken har desuden for 2 år siden fået et nyt Bösendorfer flygel, der står i koret. 

Vi forventer:

 • En dygtig organist (gerne DOKS) med forkærlighed for det klassiske repertoire, men som også har rytmisk forståelse og kan akkompagnere til fællessang og lignende.
 • At du har lyst til – og gerne erfaring med – korledelse.
 • At du har lyst til musikalsk at understøtte de mange forskelligartede arrangementer, der er ved kirken, og at du aktivt deltager i at sikre musikalsk bredde og mangfoldighed og er imødekommende over for ønsker fra kolleger og kirkens brugere.
 • At du har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, og at du lægger vægt på samarbejde, kollegialitet, fleksibilitet og kan indgå i et konstruktivt arbejdsfællesskab med kolleger og menighedsråd.
 • At du selv spiller koncerter og arrangerer koncerter - klassiske som rytmiske - i samarbejde med kirkens arrangementsudvalg, som du bliver medlem af.
 • At du er innovativ og kreativ med lyst til at videreudvikle egne idéer til det musikalske liv ved kirken. 

Opgaverne omfatter bl.a.:

 • Orgelspil ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger. - De fleste begravelser foregår fra kapellerne på kommunens to kirkegårde
 • Klaverspil til gudstjenester på Plejehjem/lokalcentre i nærområdet.
 • Klaverspil til babysalmesang i samarbejde med en af kirkens præster.
 • Ledelse af kirkens kantori.
 • Koncerter og andre arrangementer.
 • Administration og planlægning. - Bl.a. deltagelse i diverse personalemøder og kalendermøder, samt månedsregnskab for kantoriet. 

Vi tilbyder:

 • En spændende og rummelig arbejdsplads med højt til loftet og med et stort kirkeligt og musikalsk liv for alle aldre.
 • Et kirkerum med en fantastisk akustik (4-sekunders efterklang), der gør Sankt Lukas kirke til en meget søgt koncertkirke.
 • Plads til visioner for det musikalske liv ved kirken og dermed stor mulighed for at sætte eget præg på stillingens indhold.
 • Mulighed for vedvarende dygtiggørelse og vedligehold af det høje faglige niveau samt tid til at udvikle kirkens musikaktiviteter.
 • Imødekommende kolleger, der ønsker at inddrage dig i tilrettelæggelsen af gudstjenester, kirkelige handlinger og samarbejde om andre arrangementer. 

Send os en ansøgning, hvor du deler din vision for, hvordan organiststillingen hos os kunne udfolde sig, hvis vi vælger dig. Fortæl hvordan du vil understøtte og udvikle vores musikalske kirkeliv, og hvordan du vil bidrage til fællesskabet og det kollegiale miljø.

Ansøgning og CV skal mailes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 20. september kl. 12.00. Ansøgningen mærkes ”organist” i mailens emnefelt.

Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022 og er på 37 timer.

Samtaler afholdes i oktober. Vi forventer, at vi afholder en 1. og en 2. samtale. Domorganist Kristian Krogsøe er tilknyttet som faglig konsulent og deltager i prøvespillet, ikke ved samtalen.

Der indhentes børneattest og evt. referencer.

Til samtalens første del får kandidater til opgave at spille et præludium, to salmer (en ny og en gammel) og en sats, der skal dirigeres med koret.

Ansættelse sker ved Sankt Lukas Sogns Menighedsråd, Skt. Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C. Tjenestested er Sankt Lukas kirke, Nordre og Vestre kirkegårdes kapeller og kirkegåde, kapellerne på sygehuse og hospitaler i Aarhus samt Lokalcentrene Marselis og Ankersgade.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om kirken og vores mange arrangementer kan findes på vores hjemmeside www.sktlukaskirke.dk. 

Alle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til kontaktperson Louise Toft Dalsgaard på tlf. 6130 8809 efter kl. 20.00.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.