Ansøgning om midler fra Gramex og Copydan samt DOKS's legat senest 15. aug.

Støtte fra de kollektive rettighedsmidler

DOKS uddeler kollektive midler fra Gramex og Copydan én gang årligt. Du kan søge støtte til bl.a. musikfremmende foranstaltninger, uddannelsesmæssige formål, sociale og humanitære formål og publikationer.
Ansøgningsfrist er: 15. august.
Se mere her!

Støtte fra DOKS’ legat

Medlemmer af DOKS og enker efter medlemmer kan komme i betragtning.
Er man i økonomisk trang grundet sygdom, alder eller uforskyldte økonomiske problemer, kan man søge om støtte.
Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.
Ansøgninger stiles til DOKS’ legatbestyrelse og sendes til sekretariatet enten pr. brev elle mail.
Ansøgningsfrist er: 15. august.

DOKS’ legat er under afvikling. Det betyder, at legatbestyrelsen nu har mulighed for at uddele pæne støttebeløb så længe midlerne rækker. Baggrunden for nedlæggelsen er der gennem de sidste par år gjort rede for på forskellig vis, senest i forbindelse med generalforsamlingen 2020. Da afkastet i legatet gennem mange år har været så lille, at det end ikke har kunnet dække de administrative omkostninger ved at have legatet, har beslutningen været at afvikle legatet, mens der stadig er midler til rådighed. Da legatet skal afvikles inden for en treårig periode, og der ikke tilflyder nye midler, er det en mulighed der eksistere nu og ikke vil vende tilbage.

Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at ansøge legatet, hvis man har behov for en økonomisk håndsrækning, eller gøre kolleger, der måtte have behov, opmærksom på denne mulighed.
Medlemmer af DOKS og enker efter medlemmer kan komme i betragtning. Er man i økonomisk trang grundet sygdom, alder eller uforskyldte problemer, kan man søge om støtte. Sygdommen kan være af såvel fysisk som psykisk karakter. Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.