Referat fra generalforsamling samt bestyrelsens beretninger

Referat fra generalforsamlingen den 31. maj 2021 i Treenighedskirkens menighedslokaler i Esbjerg.

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse
4) Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr
6) Fordeling af kollektive Copydanmidler som SKU-midler
7) Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
8) Valg til bestyrelsen
9) Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter
10) Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor
11) Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen, herunder den supplerende mundtlige beretning, jf. pkt. 3

Bestyrelsens beretning, jf. pkt. 3

Årsrapport over det forudgående regnskabsår