Generalforsamling og valg til DOKS' bestyrelse

Intet DOKS-årskursus i 2021, DOKS' generalforsamling afholdes i Esbjerg 31. maj 2021


Med et stærkt ønske om igen at kunne danne ramme om det særlige kollegiale fællesskab, der opstår på et DOKS -årskursus, har det været bestyrelsens håb, at man i det mindste kunne afvikle et mini-årskursus i 2021 i forbindelse med foreningens generalforsamling i Esbjerg. På trods af, at landet nu er i gang med en genåbning, så har det vist sig umuligt at manøvrere i den usikkerhed der knytter sit til genåbningen, ikke mindst i forhold til de planlægningsmæssige frister, der er en forudsætning for at kunne indgå forpligtende aftaler om medvirken, bespisning m.m.

Bestyrelsen må derfor desværre konstatere, at det ikke er muligt at etablere rammerne for et miniårskursus den 31. maj 2021. I stedet holdes der i tilknytning til generalforsamlingen en andagt i Treenighedskirken i Esbjerg. Se længere nede om tilmelding.
 

Dagens program bliver således:

Kl. 11.30 mødes til let frokost (sandwich ell. lign.)

Kl. 12. 30 Andagt i Treenighedskirken – Organist: Lasse Toft Eriksen og Liturger: Ingrid Lisby Schmidt og Charlotte Gade.

Kl. 14.00 Generalforsamling (her serveres kaffe og kage)

Generalforsamling i Esbjerg 31. maj 2021

DOKS’ årlige ordinære generalforsamling afholdes

mandag den 31. maj 2021 kl. 14.00
i Treenighedskirkens lokaler i Esbjerg, Grådybet 23, 6700 Esbjerg
.

Generalforsamlingen gennemføres med mulighed for fysisk deltagelse, i det omfang myndighedernes retningslinjer tillader det. Man kan som alternativ følge generalforsamlingen virtuelt.
De fysiske pladser tildeles efter først til mølle-princip.
Tilmelding er en forudsætning for deltagelse, uanset om man ønsker at deltage fysisk eller virtuelt.
 

Tilmeldingsfrist: onsdag den 26/5 kl. 12.00 - Tilmelding klik her

Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigent

3) Bestyrelsens beretning over det forudgående foreningsår fremlægges til godkendelse

4) Årsrapport over det forudgående regnskabsår forelægges til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent, eventuelt indmeldelsesgebyr og eventuelt genindtrædelsesgebyr

6) Fordeling af kollektive Copydanmidler som SKU-midler

7) Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer

8) Valg til bestyrelsen

9) Valg af 2 aktive medlemmer til kritiske revisorer samt 2 aktive medlemmer til revisorsuppleanter

10) Valg af ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor

11) Eventuelt

p.b.v.

Karin Schmidt Andersen
formand

Bestyrelsens beretning, jf. pkt. 3

Årsregnskab 2020, jf. pkt. 4

Kontingentforslag for 2022, jf. pkt. 5

 

Valg til DOKS’ bestyrelse 2021

Ved DOKS’ ordinære generalforsamling den 31. maj 2021 udløber valgperioden for følgende bestyrelsesmedlemmer: Philip Schmidt Madsen, Peter Bjerregaard samt Karin Schmidt Andersen.
Karin Schmidt Andersen og Peter Bjerregaard er villig til at modtage genvalg. Philip Schmidt Madsen ønsker ikke at genopstille. På den baggrund indstiller bestyrelsen Karin Schmidt Andersen, Peter Bjerregaard samt Susanne Krog Thesbjerg til valg. 

p.b.v.
Karin Schmidt Andersen
Formand

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.