Åbning af kirkerne og Corona

20. maj 2020:
Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed (offentliggøres kl. 12.00).

18. maj 2020:
De generelle retningslinjerne for genåbning af folkekirken er nu kendte. Kirkeministeriet følger op med en opdateret FAQ. Retningslinjerne påpeger at det er et lokalt ansvar, at sikre, at genåbnngen i praksis sker efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Det skal ske ved at inddrage medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag.
Lokalt kan man nu gå i gang med at planlægge hvordan en åbning kan foregå med nye arbejdsgange og prioritering af aktiviteter.
Til det brug arbejdes der i øjeblikket på en vejledning til hjælp for de overvejelser, man skal gøre sig om korets medvirken ved gudstjenester og koraktiviteter generelt.

8. maj 2020:
Folkekirken må åbne efter d. 18. maj. De kommende dage skal afklare i hvilken grad og under hvilke retningslinjer det vil ske. Det er opmuntrende at trossamfund og kirker kan se frem til en åbning af deres bygninger og en gradvis åbning af aktiviteter.
Til baggrund for den politiske beslutning har der på Folkekirkens område været indkaldt til sektordialog. Gennem en række møder under kirkeministeriets ledelse har repræsentanter fra de faglige organisationer, provster, biskopper, uddannelsesinstitutionerne og stiftsadministrationerne drøftet hvordan en forsvarlig åbning af Folkekirkens aktiviteter kan foregå. DOKS har deltaget aktivt i dette arbejde, og sat stor pris på den konstruktive og åbne dialog, der har præget møderne.
Kirkeministeriet har udfærdiget nogle overordnede retningslinjer for en åbningsstrategi. Efter den politiske udmelding vil der nu konkret blive set på hvordan kirken kan åbne.
DOKS vil holde medlemmerne orienteret med en medlemsmail, når der vides mere om detaljerne for åbningen.