Aktuelle spørgsmål og svar til coronasituationen

Corona virus/COVID19 Q & A

DOKS’ sekretariat modtager i disse dage en del spørgsmål fra medlemmerne om den aktuelle situation.  
Generelt er der ikke så mange regler, som tager højde for de specielle omstændigheder vi befinder os i. Derfor er dialog og smidighed nødvendige ingredienser, når gode løsninger skal findes.

Her er samlet nogle af de spørgsmål, medlemmerne har stillet, og DOKS’ svar.

Q: Statsministeren har hjemsendt offentligt ansatte. Hvordan kan det så være, at menighedsrådet kan bestemme, at jeg skal spille til bisættelser?
A: Nej, statsministeren har ikke hjemsendt offentligt ansatte. Statsministeren har opfordret offentlige arbejdsgivere til at hjemsende personale, som ikke er nødvendigt for at løse kritiske funktioner. Da statsministeriet ikke kan kende alle offentlige institutioners konkrete udfordringer, overlader de helt naturligt beslutningen om, hvad der er en kritisk funktion til den lokale arbejdsgiver. Det er derfor menighedsrådet eller ledelsen på en kirkemusikskole, som konkret skal tage stilling til, om den enkelte skal hjemsendes.
NB: Ændret den 15. marts: Kirkeministeriet har tilkendegivet, at det er præsten som bestemmer, hvorvidt en kirkelig handling skal gennemføres. Det er tillige Kirkeministeriets opfattelse at menighedsrådet er forpligtet til at stille kirkefunktionærer til rådighed for den kirkelige handling, men understreger samtidigt, at den kirkelige handling skal gennemføres med mindst mulige betjening, og efter de aktuelle restriktioner om kirkelige handlingers afvikling. Se Kirkeministeriets melding her

Q: Biskopperne har i deres udtalelse bestemt, at kirkens personale skal hjemsendes.
A: Nej, biskopperne har opfordret til at menighedsrådene i videst mulige omfang hjemsender personalet. Beslutningen er alene menighedsrådets. Præst, provst eller biskop kan ikke omgøre menighedsrådets beslutning om hjemsendelse

Q: Får jeg løn når jeg er hjemsendt?
A: JA!

Q: Må jeg øve eller foretage andre ting i kirken når jeg er hjemsendt?
A: Ændret 15. april: I udgangspunktet nej. Alle offentlige arbejdsgivere er opfordret til i videst muligt omfang at hjemsende personalet. Hvis man i perioden skal spille til kirkelige handlinger, må man naturligvis have adgang til at øve til tjenesten.

DOKS har forespurgt i Kirkeministeriet, i hvilket omfang organisten kan deltage i andre aktiviteter, herunder streamede gudstjenester eller øvning. Kirkeministeriet har mundtligt tilkendegivet at såfremt der skal foregå andre aktiviteter som inddrager kirkefunktionærer end de konkrete kirkelige handlinger, så forudsætter det menighedsrådets inddragelse og godkendelse. Det er menighedsrådet som arbejdsgiver, der skal vurdere, om en ansat skal møde på arbejdet for at løse opgaver, der ikke kan løses hjemmefra.

Q: Hvordan kan biskopperne bestemme, at der skal afholdes dåbshandlinger og vielser?
A: Biskopperne har i deres vejledning tilkendegivet at dåb og vielser bør forsøges udskudt, men at de kan afholdes under andre former end normalt, hvis de ikke kan udsættes. se mere i Kirkeministeriets vejledning om reglerne for afholdelse af sådan tjenester.

Q: Kan jeg tage i sommerhus, når jeg er hjemsendt?
A: Som hjemsendt skal du stå til rådighed for arbejdsgiveren indenfor normal arbejdstid. Det betyder at du kan kontaktes, og have mulighed for at stille på arbejdet, såfremt der indkommer en tjeneste, eller der på anden vis er behov herfor. Ligger dit sommerhus i den anden ende af landet, er svaret derfor nej.

Q: Kan man ikke bare gennemføre kirkelige handlinger uden deltagelse af en organist, det er vel ikke en ”kritisk opgave”?
A: I princippet jo, men det er menighedsrådet som bestemmer, om der skal være orgelledsagelse.

Q: Kan jeg holde ferie, mens jeg er hjemsendt?
A: Ja, hvis du selv ønsker det, kan du godt med din arbejdsgiver aftale, at du afholder ferie.

Der er den 27. marts indgået aftale på statens og folkekirkens område om afholdelse af restferie:

Aftalen betyder, at hvis du for ferieåret 2019/2020 har restferie tilbage, så kan du med én dags varsel pålægges at afholde op til 5 feriedage. Såfremt du ikke har ferie til gode, eller hvis du har færre end 5 dage, så kan du ikke pålægges at holde mere, end det du eventuelt mangler at afvikle.

Hvis man har feriedage til gode, kan man efter medarbejderens ønske i stedet vælge at afholde dagene som afspadsering eller omsorgsdage. Du kan som ansat således ikke pålægges at afholde omsorgsdage.

Afholdelse af de 5 dage forudsætter, at man ikke arbejder (heller ikke hjemme), og ikke står til rådighed for afvikling af bisættelser eller andet på de dage, hvor man har fri.

Ferie der er aftalt til afvikling i perioden 14. april – 30. april kan af arbejdsgiveren, og efter dialog med den ansatte, fremrykkes til tidligere afholdelse (til og med den 13. april) med samme varsel. Det er i sidste ende arbejdsgiveren som beslutter om en sådan fremrykning skal ske. Såfremt en sådan ændring medfører udgifter for den ansatte, skal arbejdsgiveren afholde den ansattes udgifter.

Det er den lokale arbejdsgiver som skal tage beslutning om aftalens anvendelse.


Q: Hvad hvis jeg bliver syg, mens jeg er delvist hjemsendt, med pligt til at spille til indkomne kirkelige handlinger.
A: Du bør sygemelde dig som normalt, dvs. ved sygdommens indtræden, og ikke afvente at der indkommer en kirkelig handling.

Q: Jeg er bange for at blive udsat for smitte. Kan jeg nægte at spille?
A: Nej, hvis det er besluttet, at der afholdes en kirkelig handling med orgelledsagelse, og du er tjenestepligtig til tjenesten, så er du forpligtet til at spille. De fornødne foranstaltninger skal naturligvis træffes, for i videst muligt omfang at sikre dig imod smitte, og sikre imod, at du potentielt smitter andre. At nægte at spille vil derfor være tjenesteforsømmelse.

Q: Jeg lider af en kronisk sygdom, og smitte vil derfor udgøre en særlig risiko for mig. Hvad gør jeg?
A: Hvis du lider af en kronisk sygdom, eller på anden vis er i særlig risiko (eksempelvis hvis du får immunforsvarsdæmpende medicin), så er du i en speciel situation. Du skal meddele din arbejdsgiver at du tilhører en særlig risikogruppe, og følge myndighedernes retningslinjer for at beskytte dig selv.

Q: Jeg kan ikke få passet mit barn, og menighedsrådet har bestemt, at jeg skal medvirke ved en kirkelig handling. Kan jeg nægte at komme på arbejde fordi jeg har et pasningsproblem?
A: Principielt er problemer med pasning af børn arbejdsgiver uvedkommende. Udgangspunktet er derfor, at du er tjenestepligtig. Myndighederne har opfordret de offentlige arbejdsgivere til at udvise forståelse, så menighedsrådet bør medvirke til at finde en løsning.

Q: Jeg har bestilt ferie midt i hjemsendelsesperioden. Er det et problem?
A: Nej, du går på ferie helt som planlagt. Du har ikke ret til at aflyse ferien, uagtet at du i forvejen går hjemme fordi du er hjemsendt.

Q: Kræver Live-streaming af gudstjenester en aftale med KODA?

A: KODA svarer:

Nej, live-gudstjeneste på nettet er fritaget for betaling til KODA som ved fysiske gudstjenester.

Vedrørende anden musik, så gælder det, at så længe livestream og videoer alene kan afspilles på Facebook eller Youtube, kræver det ikke en særskilt aftale med KODA. Anden brug af musik uden opkrævning af betaling (eller brug af reklamer) er på grund af corona-situationen gratis frem til den 31. maj 2020.

Bemærk, at hvis der sættes sang- og salmetekster som er ophavsretligt beskyttet på live-videoer på nettet, så kræver det en aftale med Copydan -tekst og node.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.