DOKS' kollektivmidler og legat - frist 1. maj og 15. september

DOKS' kollektivmidler

Under normale omstændigheder er der én årlig ansøgningsfrist for støtte fra de kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copydan. I år vil der ekstraordinært være to, foruden 1. maj også 15. september. Der uddeles støtte fra de kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copydan én gang årligt. Mere information og ansøgningsskema klik her.

DOKS' Legat

Der er ligeledes to ansøgningsmuligheder for DOKS' legat: 1. maj og 15. september. DOKS’ legat har de sidste år reelt ikke givet noget afkast. Det finansielle markeds lave rente betyder, at der ikke har været midler til uddeling eller til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at have legatet.  Som det blev meddelt på sidste års generalforsamling har DOKS og legatets bestyrelse derfor arbejdet på en opløsning af legatet, for i tide at kunne bruge midlerne efter legatets formål og inden administrationsomkostningerne ville opsluge det indestående.
Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at legatet kan nedlægges over en periode på tre år, og at det indestående beløb skal uddeles efter legatets fundats.
Det betyder at der lige nu er gode muligheder for at søge legatet.
Medlemmer af DOKS og enker efter medlemmer kan komme i betragtning. Er man i økonomisk trang grundet sygdom, alder eller uforskyldte økonomiske problemer kan man søge om støtte. Der kan søges om tilskud til medicin, behandling, kurophold eller lign. Sygdommen kan være af såvel fysisk som psykisk karakter.
Ansøgere bedes redegøre for deres økonomiske forhold, eventuelt gennem vedlæggelse af årsopgørelse fra skattevæsenet.
Ansøgninger stiles til DOKS’ legatbestyrelse, og sendes til sekretariat inden den 1. maj 2020 eller 15. september. Det kan ske med post eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.