Overenskomstresultat OK18 i DOKS’ perspektiv

Ovenpå et historisk vanskeligt forhandlingsforløb, er OK18 forhandlingerne den 4. juni endelig landet helt, idet de faglige organisationer samlet set har stemt ja til forhandlingsresultaterne.

Det giver anledning til en kort gennemgang af udvalgte elementer i overenskomstresultatet med betydning for DOKS’ medlemmer.