Konfliktvarsel og lockout

Konfliktvejledning

Konfliktvejledning for alle medlemmer af DOKS;
uanset om du er overenskomstansat eller
tjenestemand.

Konfliktlån

Vejledning for konfliktramte
medlemmer af DOKS.

Spørgsmål & svar

Svar på ofte stillede spørgsmål
i forbindelse med en evt. konflikt.

2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

Forligsmanden har den 17. april besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger. Udløber perioden uden resultat vil strejken iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger og forligsmanden erklærer sammenbrud vil konflikten bryde ud på femtedagen herefter. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

Forligsinstitutionen udsætter konflikt

Den 28. marts om aftnen besluttede forligsmanden at udsætte såvel strejke som lockout, idet forligsmanden ønsker yderligere tid til at sondere mulighederne for en forhandlingsløsning. Udsættelsen gælder naturligvis også for DOKS medlemmer, der er varslet i strejke eller lockout.

Konsekvensen heraf er, at såvel strejken varslet til d. 4. april som lockouten varslet til d. 10. april er udsat i op til 14 dage. Forligsmanden kan i de 14 dage vælge at erklære forhandlingerne for sammenbrudt, hvorefter konflikten starter 5 dage efter sammenbruddet. Det betyder at konflikten ved sammenbrud kan iværksættes på et tidspunkt frem til den 22. april.

Forligsmanden kan desuden lave yderligere en udsættelse på 14 dage, hvis det vurderes at kunne fremme en forhandlingsløsning.

DOKS håber naturligvis fortsat at der kan opnås en forhandlet løsning mellem parterne således at en konflikt kan undgås.

Lockout!

Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout af alle DOKS medlemmer, som sidder i overenskomststillinger under DOKS’ forhandlingsområde med virkning fra den 10. april 2018. Det gælder alle overenskomststillinger som organist, kantor eller kirkemusikskolelærer. Tjenestemænd kan ikke omfattes af strejke eller lockout.

Medlemsmøder i uge 11

På baggrund af forhandlingssammenbruddet og konfliktvarsler, inviterede DOKS til to medlemsmøder i uge 11 i hhv. Fredericia og Rødovre.
På møderne orienterede Bjørn Arberg og Karin Schmidt Andersen om status for forhandlingerne, reglerne under konflikt, konfliktfinansiering m.m.
Der var stor spørgelyst og fælles forståelse af, at offentlige ansatte må stå sammen for at sikre en løsning for alle.

Se mere om konflikt og lockout på DOKS' facebookside.

Akademikerne - AC - har varslet  konflikt for ansatte på statens område med ikrafttrædelse fra onsdag d. 4. april.

På listen over udtagne til konflikt er der 14 DOKS organister, alle ansat i Helsingør Stift. De berørte er blevet kontaktet direkte af DOKS og er indkaldt til et informationsmøde d. 9. marts på sekretariatet.

Her er listen over de stillinger, som er omfattet af konfliktvarsel med virkning fra d. 4. april.

Læs mere på AC's hjemmeside.

Se hvilke arbejdspladser der er omfattede af akademikerorganisationernes konfliktvarsel.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.